Urząd

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Zarządzeniem nr 80 z dnia 6 listopada 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Miasta Radzyń Podlaski, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 6 listopada 2020r r. do dnia  27 listopada 2020 r.  w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

– wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski

lub

– drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dopiskiem „konsultacje elektromobilność”.

  • Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2020-2035pdf
  • Formularz uwagpdf

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

WAŻNE! KORONAWIRUS:

Wsparcie dla podatników w związku z koronawirusem

- Aktualne informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

- Uzupełnienie wypowiedzi burmistrza w sprawie koronawirusa

- Wystąpienie burmistrza miasta w sprawie koronawirusa

- Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ NA TEMAT ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA?

Drodzy Mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski!

Zasady zachowania się osób, które powracają z zagranicy, które miały lub mogły mieć kontakt z osobą zakażoną:
Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w krajach, gdzie wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem i zauważyłeś u siebie te objawy, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeżeli wróciłeś z terenów, gdzie występuje duża ilość zachorowań i czujesz się dobrze (nie występują żadne z w/w objawów), prowadź u siebie samoobserwację stanu zdrowia przez okres 14 dni od czasu powrotu (w tym codziennego – rano i wieczorem pomiaru temperatury). Jeżeli w trakcie samoobserwacji pojawią się objawy takie jak gorączka 38 stopni C i powyżej, kaszel, duszność należy bezzwłocznie zgłosić się do oddziału zakaźnego lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, lub telefonicznie uzyskać poradę u lekarza rodzinnego, lub wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego.

Osoby z objawami (podejrzenia zakażenia koronawirusem) nigdy nie powinni zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani do SOR-u!

Na chwile obecną, nie są podejmowane działania typu: prowadzenie badań w kierunku zakażenia koronawirusem u osób nie wykazujących objawów zakażenia (zdrowych), czy prowadzenie kwarantanny osób powracających z regionów Włoch, Niemiec, itp.

Numery telefonów kontaktowych dla Mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski:
Sanepid w Radzyniu Podlaskim telefony: 83-352-74-16 lub 83-352-74-17; całodobowy dyżur w Sanepidzie pod numerem 668-838-347
Oddział zakaźny szpitala w Łukowie numer telefonu 25-798-20-00 wewnętrzny 291 lub 292.

Zalecenia do realizacji dla mieszkańców w życiu codziennym:
• bezwzględnie przestrzegać zasad higieny (myć ręce ciepłą wodą z użyciem mydła zwłaszcza po każdym powrocie do domu, przed każdym posiłkiem, itp., należy zmieniać ubranie po powrocie do domu);
• zachowywać odległość 1 metra od osób które kaszlą lub kichają;
• minimum raz dziennie myć klawiaturę telefonu z użyciem preparatu na bazie alkoholu.
• unikać przebywania w miejscach gdzie występują większe zbiorowiska ludzi;
• nie opuszczać miejsca zamieszkania bez zaistnienia naprawdę poważnych przyczyn;
• zachować zdrowy rozsądek podczas dokonywania zakupów w sklepach
• sprawy w instytucjach publicznych (w tym w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski) załatwiać głównie z wykorzystaniem łączności telefonicznej i poprzez e-mail; sprawy które nie są pilne do załatwienia w bieżącym okresie odłożyć do realizacji na później. Wszystkie instytucje publiczne w tym Urząd Miasta Radzyń Podlaski wskazują swoje dane kontaktowe na stronach internetowych instytucji. Sekretariat Urzędu Miasta Radzyń Podlaski tel. 83-351-24-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• czas zamknięcia szkół i sprawowania przez rodziców opieki nad dziećmi do lat 8 wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. spędzać go w domu, nie wyjeżdżać w sprawach mało ważnych do innych miast i miejscowości, nie traktować tego czasu na wypoczynek, a jako czas przeznaczony na rodzaj domowej kwarantanny, pozyskiwać z mediów informacje o rozwoju sytuacji epidemiologicznej i bezwzględnie stosować się do nakazów przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, Inspektorów Sanitarnych, realizować polecenia przekazywane przez Wojewodów oraz władze samorządowe. Szczególna prośba do osób młodych by nie organizowały wyjść grupowych oraz spotkań w miejscach zwyczajowo do tego przeznaczonych.
• udzielać sobie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, zwłaszcza w odniesieniu do osób w podeszłym wieku, samotnych i chorych.
• wskazana jest tzw. codzienna samoobserwacja stanu zdrowia własnego, domowników a zwłaszcza dzieci.

W przypadku skierowania przez Sanepid osób do kwarantanny domowej bezwzględnie przestrzegać zakazu opuszczania przez taką osobę miejsca zamieszkania. Osoba taka musi bezwzględnie być obecna w domu i poddawać się czynnościom kontrolnym jakie w stosunku do niej będzie realizować policja. Niedopełnienie powyższego nakazu może skutkować wysoką karą pieniężną.

Drodzy Państwo powyższe zalecenia zostały wprowadzone w trosce o zdrowie Nas Wszystkich i nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek ograniczenia praw czy wolności osobistych. Ich skrupulatne przestrzeganie na pewno przyczyni się do poprawy sytuacji epidemiologicznej i utrudni rozprzestrzenianie się śmiercionośnego wirusa. Dlatego raz jeszcze apeluję by powyższe zagadnienia potraktować poważnie. Zachęcam do śledzenia strony internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na której pod linkiem „koronawirus” będą sukcesywnie umieszczane wszystkie informacje o rozwoju sytuacji na naszym terenie oraz nakazy i polecenia przekazywane przez uprawnione instytucje państwowe.

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Reja 2

 Telefon: (83) 352 02 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim - Filia Nr 2

 

 

Przedszkole Miejskie nr 2
św. Brata Chmielowskiego 8

Telefon: (83) 352 09 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim - Filia Nr 1

 

plakat aplikacjaNasza aplikacja to audioprzewodnik na telefon, który umożliwia zwiedzanie miasta przy wykorzystaniu własnego smartfona i słuchawek. Co ważne, aplikacja jest bezpłatna.

Proponowana audiowycieczka to zarówno spacer przez historię, jak i spotkanie z niezwykłymi zabytkami Radzynia. Rozpoczynamy ją się na dziedzińcu XVIII-wiecznego Pałacu Potockich, który powszechnie uznawany jest za europejską perłę architektury rokokowej. Następnie udajemy się w kierunku oranżerii, spacerując parkowymi alejami w cieniu pomnikowych drzew. Po opuszczeniu zespołu pałacowo-parkowego wkraczamy do miasta. Idziemy w kierunku pl. Wolności, gdzie zatrzymujemy się przed pomnikiem Karola Lipińskiego, jednego z najwybitniejszych skrzypków w XIX-wiecznej Europie, a także przystajemy na Skwerze Podróżników. Nasze zwiedzanie kontynuujemy spokojnymi uliczkami miasta, poznając jego prawie 700-letnie dzieje. W opowieści przewodnika przewijają się znane z historii Polski wydarzenia i nazwiska. Wspólne zwiedzanie kończy się przed kolejnym bardzo cennym zabytkiem Radzynia – kościołem Świętej Trójcy.

Aby pobrać i zainstalować aplikację na swoim smartfonie należy wejść w Google Play (urządzenie z Androidem) lub App Store (urządzenie z iOS) i odszukać ją pod nazwą „Spacerem po Radzyniu Podlaskim”. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się zapytanie, czy zezwolić na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia (GPS). Wybierając „zezwól” aplikacja automatycznie wykryje położenie użytkownika i poinformuje jak rozpocząć zwiedzanie. Wybierając opcję „odmów” możemy mieć utrudnione korzystanie z aplikacji, a przełączanie nagrań pomiędzy poszczególnymi atrakcjami turystycznymi Radzynia będzie musiało odbywać się ręcznie.

Decydując się na zwiedzanie Radzynia z użyciem aplikacji warto mieć dobrze naładowany telefon. Pełne przejście proponowanej trasy zajmie nam blisko godzinę i pobierze około 15-20% baterii. Ponadto warto „uzbroić się” w słuchawki dla lepszego odbioru prezentowanych treści.

Aplikację wykonała firma AUDIOTOUR, natomiast jej opracowania podjęli się: Karol Niewęgłowski i Robert Mazurek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Urząd Miasta i Radzyński Ośrodek Kultury w ramach 550-lecia Radzynia Podlaskiego.

punk informacji turystycznej

 

Radzński Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 4,
21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 352-73-14 (sekretariat) 
606-234-320 (dyrektor) 
www.rok-radzyn.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim  

osoba odpowiedzialna
Tomasz Borowicz
pok 18 (parter)
tel: 83 351 24 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art.41 ust.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim powołani zostali Zarządzeniem Nr 2/15 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim  (z późn. zm. ) w składzie:


Bogdan Fijałek - przewodniczący Komisji
Jerzy Grzesik – zsatępca przewodniczącego
Arkadiusz Luniak -  członek Komisji
Janusz Mazurek -  członek Komisji
Robert Mazurek - członek Komisji
Danuta Wojtyczka - członek Komisji
Katarzyna Wołosowicz - Obroślak - członek Komisji

 


Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjuje działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych uzależnień;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131    i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Radzyń Podlaski jest realizowany przez Pełnomocnika ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Formy wsparcia dla osób doświadczających uzależnienia, współuzależnienia i przemocy w rodzinie dostępne w Radzyniu Podlaskim


1. Punkt informacyjno – konsultacyjny
d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi przemocy w rodzinie

 

Punkt informacyjno - konsultacyjny d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie mieści się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Czynny jest we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.
Dyżurują w nim członkowie Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim.
Można w nim skorzystać z porady, wsparcia i uzyskać pomoc w napisaniu wniosków lub innych pism związanych z rozwiązywanymi przez punkt problemami.

 


2. Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

 

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111.
Poradnia mieści się w tzw. pawilonie psychiatryczne - odwykowym (wejście od strony wschodniej).
Do poradni mogą zgłaszać się osoby doświadczające problemów w związku z piciem alkoholu a także członkowie ich rodzin.
Kontakt z poradnią: (83) 413 23 79.

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111
Oddział prowadzi podstawową terapię uzależnienia od alkoholu (6 tygodni).
Leczenie w oddziale jest planowane, tzn. termin wyznaczany jest po rozmowie kwalifikacyjnej.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55 lub 56 lub 57
Po ukończeniu leczenia w oddziale, pacjenci mogą korzystać z sesji zapobiegania nawrotom, które odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 10-tej na terenie oddziału.
Przewidziany jest udział w zajęciach także tych osób, które ukończyły podstawową terapię w innych oddziałach.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55.

ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111
Oddział prowadzi detoksykację alkoholową.
Należy uprzednio skontaktować się z ordynatorem oddziału lub lek. dyżurnym celem uzgodnienia spraw związanych z przyjęciem.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 71 lub 58 lub 60 lub 63

 

3. Grupa dla osób współuzależnionych
i ofiar przemocy w rodzinie

 

Grupa dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie prowadzona przez Stowarzyszenie „Nadzieja” i dofinansowywana przez samorząd.
Spotyka się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Spotkania odbywają się we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.
Część zajęć ma formę grupy psychoedukacyjnej. Zajęcia takie prowadzi psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień.
Część spotkań ma formę grupy samopomocowej. Wówczas osoby przychodzące na grupę dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają sobie wsparcia.

 

4. Grupy Anonimowych Alkoholików

 

Grupa Anonimowych Alkoholików REZONANS
Istnieje od 1990 roku.
Spotyka się w Pałacu Potockich,
ul. Jana Pawła II (wejście od suchego stawu).
Mityngi odbywają się we wtorki od godz. 19.00.

Grupa Anonimowych Alkoholików ORION
Istnieje od 2000 roku.
Spotyka się  przy Kościele Parafialnym p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
ul. Wyszyńskiego 6.
Mityngi odbywają się ww czwartki od godz. 18.30.

Grupa Anonimowych Alkoholików PODAJ DŁOŃ
Istnieje od 2013 roku.
Spotyka się  przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej,
ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Mityngi odbywają się w niedziele od godz. 18.00.

5. Organizacje pozarządowe

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Stop" w Radzyniu Podlaskim
Adres siedziby: Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski.
Tel.: 502 347 953.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.wolaosowińska.com.pl
Otwarty codziennie od godz. 18.00
Rok powstania: 1988.
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000046680.
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 030183247.
Urząd Skarbowy - nr NIP: 538-14-54-544.
Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
-.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie "Nadzieja" w Radzyniu Podlaskim
Adres siedziby: ul. Jana Pawła II 15, 21-300 Radzyń Podlaski.
Rok powstania: 2010.
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000372439.
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 060719492.
Urząd Skarbowy - nr NIP: 538-18-44-191.
Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

           Mityngi Anonimowych Alkoholików w Radzyniu Podlaskim

Grupa

Kiedy się spotyka?

Gdzie się spotyka?

Grupa AA

Rezonans

Wtorek

godz. 19.00

ul. Jana Pawła II 4 Pałac Potockich (wejście od "suchego stawu")

Grupa AA

Orion

Czwartek

godz. 18.30

ul. Wyszyńskiego 6 - Sala z tyłu kościoła (Wszystkie mityngi otwarte)

Grupa AA

Podaj dłoń

Niedziela

godz. 18.00

ul. Ostrowiecka 1 – Sala w „starej plebanii” (wejście od kościoła)


    Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego (można wypełnić wniosek kożystając z formularza, lub też opisać „swoimi słowami” na kartce).

Wniosek do pobrania

Wniosek do pobrania

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 Oddaj głos na wybrany projekt w budżecie obywatelskim na 2018 r.

Głosowanie odbędzie się w dniach 2 – 6 października 2017 r.

w godz. 9.00 – 16.30 w punkcie głosowania:

sali konferencyjnej urzędu miasta, ul. Warszawska 32.

Projekty:
1. Budowa ulicy Podlaskiej na odcinku od cmentarza parafialnego do posesji nr 5.
Projekt dotyczy budowy ulicy Podlaskiej wraz z chodnikiem na odcinku ok. 80 metrów od zakrętu przy cmentarzu parafialnym do posesji nr 5, a więc brakującej części nowo wybudowanej ulicy. Zostanie wykonany chodnik oraz jezdnia asfaltowa. Wartość szacunkowa: 100 000 zł.
2. „Zalew OdNowa” – zagospodarowanie przestrzeni nad zalewem radzyńskim na miejsce spotkań i rekreacji.
Projekt dotyczy wybudowania nad zalewem radzyńskim obok ścieżki rowerowej miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców: uporządkowanie i wyrównanie terenu, zbudowanie wiaty ogniskowej na 25 osób na planie wieloboku foremnego, z miejscem na ognisko, podłożem z kostki brukowej krytej strzechą lub wiórem drewnianym; ustawienie 3 lub 4 ławostołów na planie okręgu; ustawienie 5 ławek i min. 5 koszy na śmieci; ustawienie 2 stojaków na rowery. Wartość szacunkowa: 99 900 zł.

W razie pytań dotyczących projektów proszę o kontakt: tel. 83 251 24 62 bądź osobiście   w sekretariacie urzędu miasta.
Serdecznie zapraszamy!!!

pdf

Protokół głosowania sporządzony w dniu 09 października 2017 r.

 

pdf

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 8 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

 

pdf

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wdrożenia budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

 

doc

 Formularz zgłoszeniowy

 

doc

Lista osób

 

jpg

PLAKAT INFORMACYJNY

 

 

 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski prowadzony jest w formie papierowej. Przeglądanie rejestru jest możliwe w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, pokój nr 118 (I piętro), tel. 83 351 24 62.

Podstawa prawna:
1) art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.