DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  • Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne- DOMY JEDNORODZINNE I ZABUDOWA WIELORODZINNA [POBIERZ]