Gospodarka odpadami

moje odpadyMasz problem, że nie wyświetla się aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej ulicy? Przeczytaj jak to zmienić.

 

szambaUrząd Miasta Radzyń Podlaski przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości.

bioMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 kwietnia 2023 r. odpady biodegradowalne odbierane są w następujący sposób:

moje odpady

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że jest już dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.

InfoBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, 1, ust. 5a, 5aa i 5ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 t. j.), art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 t. j.) przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych i aktywnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

InfoMiasto Radzyń Podlaski przypomina, że od 1 kwietnia 2023 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców miasta Radzyń Podlaski uległy zmianie.