Gospodarka odpadami

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że ruszył nowy nabór wniosków o użyczenie kompostownika w "Programie propagowania kompostowania na terenie miasta Radzyń Podlaski". Sprawdź jak złożyć wniosek i odebrać swój kompostownik.

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że stawka za odpady w 2021 r. nie uległa zmianie.

Informujemy również, że nie trzeba składać nowej deklaracji, jeśli nie doszło do żadnej zmiany mającej wpływ na stawkę za opłatę. Jeżeli jednak zmienił się stan osobowy w gospodarstwie domowym, Twoim obowiązkiem jest złożenie do tut. urzędu deklaracji zmieniającej ilość osób. Stawka miesięczna za 1 osobę zamieszkałą nieruchomość wynosi 20 zł.

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że od dzisiaj tj. 6 listopada 2020 r. wszystkie odpady powstałe w Izolatorium domowym muszą być wystawiane wyłącznie w CZARNYCH WORKACH (własnych). Worki czerwone nie będą już dostarczane przez tut. Urząd.

czyste powietrzeMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 27 stycznia 2021 r. (środa) Biuro Programu "Czyste Powietrze" wznawia przyjmowanie interesantów. Biuro będzie czynne od 8:00 do 15:30. W najbliższą środę mieszkańcy będą przyjmowani na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

radzyn segregacjaMiasto Radzyń Podlaski poniżej przedstawia nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. z nieruchomości jednorodzinnych.

Jeśli jesteś zarażony wirusem SARS-Co-V-2 (COVID-19) musisz przeczytać poniższe informacje.