Deklaracja dostępności Oficjalny serwis Urzędu Miasta Radzyń Podlaski

Urząd Miasta Radzyń Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny serwis Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

 • data publikacji strony internetowej:
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
 • pojawią się błędy w semantyce html.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Jeżowski.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 833512490

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Urząd Miasta Radzyń Podlaski
 • adres: ul. Warszawska 32
  21-300 Radzyń Podlaski
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 833512460

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Miasta Radzyń Podlaski

Miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym i poziomym: parking przed wejściem głównym do budynku: 1 miejsce parkingowe, parking przy wejściu bocznym od strony sklepu Gama: 1 miejsce parkingowe.
Wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazd architektoniczny umożliwiający osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do holu urzędu oraz do wydziału spraw obywatelskich (urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste). Nie ma możliwości wjazdu na kolejne piętra budynku. W holu znajduje się telefon, który umożliwia skontaktowanie się z sekretariatem urzędu w celu wezwania odpowiedniego pracownika. Wejście boczne z poziomu terenu umożliwia dostęp do kasy urzędu, sali konferencyjnej oraz łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. zmiany wersji kontrastowej,
2. możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
3. widoczny fokus.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
PgUp przewinięcie strony w górę
PgDn - przewinięcie strony w dół
Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home - przejście na górę strony
End - przejście na dół strony

Tłumacz języka migowego

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy w urzędzie (z wyłączeniem spraw nagłych). Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 83 351 24 60 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, która ma być załatwiana w urzędzie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Inne informacje i oświadczenia

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.