Założyciel miasta Grot z Ostrowa, pieczętował się herbem Rawicz, tj. Panna na niedźwiedziu. Rodzina Kątskich, w której władaniu dobra radzyńskie znajdowały się do 1741 roku posługiwała się herbem Brochwicz (Jeleń). Pilawa zaś była herbem Potockich. Na przywileju Jana III Sobieskiego znajdował się herb miasta - biały niedźwiedź stojący przy dębie na czerwonym tle. Herb Radzynia z albumu heraldycznego miast Królestwa Polskiego (1847 r.) - na złotym tle, biały niedźwiedź stoi na tylnych łapach.

Obecny herb został przyjęty uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Od tego czasu miasto ma w herbie białego niedźwiedzia kroczącego w lewo w czerwonym polu.
Ma on elementy herbu założyciela miasta (niedźwiedź) oraz kolory, jak w dokumentach miejskich z okresu rządów Jana III Sobieskiego.

Statut Miasta Radzyń Podlaski stanowi: "Herbem miasta jest wizerunek białego niedźwiedzia kroczącego w lewo, w czerwonym polu. Wzór herbu określa załącznik Nr 1 do Statutu."

herb wersja PNG [pobierz]

Herb wersja PNG do pobrania