Miastem Partnerskim Radzynia Podlaskiego jest Egyek, miasto położone na Węgrzech.

Egyek leży we wschodniej części Węgier w regionie Hajdu - Bihar, niedaleko granicy z Rumunią. Miasto liczy około 5 000 mieszkańców.

Strona internetowa: www.egyek.hu

Herb Miasta Egyek 

Mieszkańcy i władze tego miasta bardzo dużą wagę przywiązują do pielęgnowania i kultywowania tradycji, szczególnie tradycji kulinarnych oraz tradycyjnej hodowli rodzimych ras koni, bydła, bawołów, owiec i świni „mangalica”.

Współpraca Miast Partnerskich Radzyń Podlaski i Egyek odbywa sie na mocy Umowy Partnerskiej zawartej 13 września 2001 r., oraz Porozumienia o Współpracy Partnerskiej  zwartego 4 stycznia 2008 r.

Partnerstwo obu miejscowości przyczyniać się będzie do wzajemnego poznania, zrozumienia i nowego kształtowania stosunków między obydwoma Narodami i Państwami. Poprzez aktywną współpracę i pielęgnowanie kontaktów obie gminy wniosą swój wkład w integrowanie się ludności w Zjednoczonej Europie.

Miasta Radzyń Podlaski i Egyek będą kształtować współpracę partnerską szczególnie w następujących dziedzinach:

- Współpracy samorządów lokalnych.

- Ścisłego współdziałania w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i turystyki. Wymiana młodzieży polskiej i węgierskiej oraz nauczycieli z terenu obu miast partnerskich. Realizacja wspólnych projektów w zakresie promowania postaw obywatelskich młodzieży, tożsamości narodowej i wspólnego dziedzictwa europejskiego oraz rozwijania potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

- Wspierania współpracy między miejscowymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, towarzystwami, stowarzyszeniami, w tym ośrodków kultury, straży pożarnych, klubów seniora, klubów sportowych.

- Wymiana doświadczeń i współpraca w dziedzinie lokalnej przedsiębiorczości, w tym integracja środowisk biznesu.

Umowa Partnerska

   Świątynia Rzymsko-Katolicka w Egyek

Świątynia Rzymsko-Katolicka w Egyek

   Panorama Miasta Egyek

 Panorama Miasta Egyek

 Coroczny pokaz koni w Egyek

  Coroczny pokaz koni w Egyek