flaga godlo

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Budowa drogi gminnej nr 101961L –ulica Polna w Radzyniu Podlaskim”

 

Kwota dofinansowania: 2 451 333,87 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3 964 066,76 zł
Okres realizacji zadania: maj 2022 – grudzień 2022

Zakres zadania obejmuje budowę drogi jednojezdniowej, dwupasmowej, dwukierunkowej o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych. W obrębie drogi wybudowane będą również chodnik, opaska, zjazdy i progi zwalniające, które zostaną zbudowane z betonowej kostki brukowej. W zakres robót wchodzą również m.in.: budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzenie zieleni.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

 Ulica PolnaPokaż galerie