Gospodarka odpadami

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że planowany na 20 marca 2020 r. konkurs "Czy znasz nasze lasy" został odwołany.

min odpadyMiasto Radzyń Podlaski informuje o wydaniu nowej, bardziej szczegółowej ulotki informacyjnej dotyczącej prawidłowego segregowania śmieci.

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że jest już dostępna do pobrania i zainstalowania na Państwa urządzeniach mobilnych aplikacja MOJE ODPADY.

29 listopada 2019 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła szereg uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Podjęcie uchwał miało zadanie przede wszystkim dostosowanie przepisów prawa miejscowego do znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t. j.). Sprawdź najważniejsze zmiany.