Gospodarka odpadami

zieloneMiasto Radzyń Podlaski informuje, że odbiór odpadów zielonych (trawa, liście itp.) przez okres zimowy został wstrzymany.

Trawa i liście nie będą odbierane od 17 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wznowienie odbioru planowane jest od 1 kwietnia 2022 r. Dokładna data odbioru zostanie podana do publicznej wiadomości w marcu 2022 r.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje limit oddawania odpadów biodegradowalnych do 6 worków 120 litrowych miesięcznie.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że ruszył nowy nabór wniosków o użyczenie kompostownika w "Programie propagowania kompostowania na terenie miasta Radzyń Podlaski". Sprawdź jak złożyć wniosek i odebrać swój kompostownik.

ODPADY ZIELONE 01Poniżej przedstawiamy Państwu komunikat i stanowisko Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w sprawie zbiórki trawy, liści, kwiatów.

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że stawka za odpady w 2021 r. nie uległa zmianie.

Informujemy również, że nie trzeba składać nowej deklaracji, jeśli nie doszło do żadnej zmiany mającej wpływ na stawkę za opłatę. Jeżeli jednak zmienił się stan osobowy w gospodarstwie domowym, Twoim obowiązkiem jest złożenie do tut. urzędu deklaracji zmieniającej ilość osób. Stawka miesięczna za 1 osobę zamieszkałą nieruchomość wynosi 20 zł.