Gospodarka odpadami

InfoMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 maja 2022 r. odpady biodegradowalne odbierane są w następujący sposób:

InfoMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 stycznia 2022 r. uległy zmianie stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

InfoMiasto Radzyń Podlaski przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Radzynia Podlaskiego obowiązany jest do posiadania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

logo

Miasto Radzyń Podlaski przypomina, że udpostępniło mieszkańcom dostęp do aplikacji MOJE ODPADY. Darmową aplikację można pobrać na platformie Google Play i App Store. Sprawdź, co w niej znajdziesz!