ODPADY ZIELONE 01Poniżej przedstawiamy Państwu komunikat i stanowisko Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w sprawie zbiórki trawy, liści, kwiatów.

Szanowni Państwo!

Miasto Radzyń Podlaski w tym tygodniu nieodpłatnie przekazało właścicielom posesji po 6 zielonych worków wielokrotnego użytku na skoszoną trawę, liście i kwiaty.

Od 31 maja 2021 roku będzie możliwość odbioru tych odpadów przez pracowników Urzędu Miasta w dniu odbioru odpadów biodegradowalnych. Worki zostaną opróżnione i zwrócone właścicielowi posesji.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie odpadów roślinnych odpadami kuchennymi lub innymi. W przypadku stwierdzenia takiego zanieczyszczenia odpady roślinne nie zostaną odebrane.

Odpady kuchenne odbierane będą jak do tej pory, przez radzyński PUK.

Działanie to ma na celu ograniczenie wydatków Miasta na zagospodarowanie odpadów komunalnych i utrzymanie obecne opłaty za odbiór odpadów, która wynosi obecnie 20 zł na miesiąc od osoby. Bardzo proszę Państwa o przyjęcie tego rozwiązania jako korzystnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

 

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
Jerzy Rębek


ODPADY ZIELONE 02