InfoMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 kwietnia 2023 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców miasta Radzyń Podlaski ulegną zmianie.

Nowe stawki za odpady reguluje podjęta uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 21 lutego 2023 r. Nr LVII/321/2023 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Na podstawie powyższej uchwały stawki od 1 kwietnia 2023 r. będą wynosić:

  • 27 zł za osobę miesięcznie, w przypadku braku kompostowania bioodpadów;
  • 26 zł za osobę miesięcznie, w przypadku kompostowania bioodpadów (Mieszkańcy, którzy dokonali odpowiedniej zmiany w deklaracji)

Wpłata za kwiecień 2023 r. powinna być dokonana najpóźniej do 5 maja 2023 r.

 

Miasto Radzyń Podlaski nie będzie wysyłało nowych harmonogramów opłat za odpady komunalne. Harmonogram opłat można uzyskać osobiście w pokoju nr 103 (I piętro).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 83 351 24 67.