Historia

DSC 0010Oranżeria należąca do zespołu pałacowo-parkowego w Radzyniu jest jedyną tego typu budowlą w Polsce, uchodzi za perłę rokoka, stanowi arcydzieło klasy europejskiej. Urzeka pięknem i harmonią.

Obiekt znajduje się we wschodniej części parku. Został wzniesiony ok. 1756 r. według projektu Jakuba Fontany na planie dwóch krzyżujących się prostokątów.

palac goraWspaniała rezydencja rokokowa, jaką jest radzyński Pałac Potockich, ze względu na wysokie walory artystyczne zaliczana jest do wąskiego grona dziesięciu tego typu założeń w Europie.

Należą do tej grupy m.in. Wersal, drezdeński Zwinger, poczdamski Sanssouci, a w Polsce pałac Branickich w Białymstoku czy królewski Wilanów. Ewenementem zaś w skali Europy są zdobiące pałac i oranżerię rzeźby Redlera - nie tylko z powodu ich wielkiej wartości artystycznej, ale także z tego względu, że tu zachowały się niemal w komplecie. W dodatku budowlę zdobią oryginały, można je oglądać "z ulicy".

  Przekazanie Pałacu Potockich Miastu Radzyń Podlaski - 2 lipca 2015 r.Podpisanie aktu notarialnego i oficjalne przekazanie Pałacu Potockich gminie miejskiej Radzyń Podlaski nastąpi 2 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W uroczystości uczestniczyć będą władze Miasta z Burmistrzem Jerzym Rębkiem oraz przedstawiciele Skarbu Państwa: Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk i Starosta Radzyński Lucjan Kotwica, ponadto radni Rady Miasta i Powiatu oraz zaproszeni goście.

Obchody 25 lat Samorządności - Uroczysta Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski Uroczysta sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski z okazji 25-lecia reaktywowania samorządów w Polsce odbyła się 28 maja w sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
- Gdyby nie "Solidarność" nie obchodzilibyśmy jubileuszu samorządności - podkreślił podczas uroczystości burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

3 Maja w Radzyniu: Społeczność Radzynia Podlaskiego uroczyście obchodziła 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożyły się na nią: Msza św. w historycznym kościele Świętej Trójcy, odprawiona w intencji Ojczyzny, przemarsz przez miasto i uroczystości pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Czy w Radzyniu powstawała Konstytucja 3 Maja?Nie bez powodu obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym mieście są ważnym wydarzeniem i mają szczególną oprawę. Spójrzmy w kierunku Pałacu Potockich. Być może w pomieszczeniach naszej "perły" powstawały fragmenty będącej pierwszą w Europie, a drugą w świecie Ustawą Zasadniczą. W każdym razie urodzony w Radzyniu Ignacy Potocki oraz jego brat Stanisław Kostka okazali się wybitnymi postaciami epoki oświecenia, zaangażowani byli w reformy państwa, pracowali nad treścią Konstytucji 3 Maja.

Mikołaj Cebulka600 lat temu - 14 kwietnia 1415 roku król Władysław Jagiełło dokumentem wydanym w Kaliszu nadał "pustkowie nad rzeką Białką" Mikołajowi Cebulce - sekretarzowi Wielkiego Księcia Witolda. Tą datą ziemie, na których leży m.in. Radzyń weszły na stałe do historii. Mikołajowi Cebulce zawdzięczamy początek osadnictwa na naszych ziemiach.

Odkłamać historię - prawda o areszcie śledczym przy ulicy Warszawskiej Interpelację dotyczącą treści tablicy umieszczonej na budynku przy ul. Warszawskiej 5 A, w którym w czasie okupacji niemieckiej funkcjonował areszt śledczy niemieckiego Gestapo, następnie - komunistycznego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego złożył radny Robert Mazurek podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 27 marca.

Kalendarium historyczneW 1468 r. król Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej lokacyjny, umożliwiający założenie miasta. W świetle zapisów historycznych, pierwsza z osad, które dały początek miastu, nosiła nazwę Kozirynek. W II połowie XVI wieku ustaliła się nazwa - Radzyń. Pod koniec XVII w. miasto przeszło we władanie Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerza litewskiego, by później, jako wiano wnuczki Szczuki - Marii Kątskiej, trafić w ręce Eustachego Potockiego, fundatora okazałego pałacu – rezydencji magnackiej.