Historia

  Przekazanie Pałacu Potockich Miastu Radzyń Podlaski - 2 lipca 2015 r.Podpisanie aktu notarialnego i oficjalne przekazanie Pałacu Potockich gminie miejskiej Radzyń Podlaski nastąpi 2 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W uroczystości uczestniczyć będą władze Miasta z Burmistrzem Jerzym Rębkiem oraz przedstawiciele Skarbu Państwa: Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk i Starosta Radzyński Lucjan Kotwica, ponadto radni Rady Miasta i Powiatu oraz zaproszeni goście.

Obchody 25 lat Samorządności - Uroczysta Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski Uroczysta sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski z okazji 25-lecia reaktywowania samorządów w Polsce odbyła się 28 maja w sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
- Gdyby nie "Solidarność" nie obchodzilibyśmy jubileuszu samorządności - podkreślił podczas uroczystości burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

3 Maja w Radzyniu: Społeczność Radzynia Podlaskiego uroczyście obchodziła 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożyły się na nią: Msza św. w historycznym kościele Świętej Trójcy, odprawiona w intencji Ojczyzny, przemarsz przez miasto i uroczystości pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Czy w Radzyniu powstawała Konstytucja 3 Maja?Nie bez powodu obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym mieście są ważnym wydarzeniem i mają szczególną oprawę. Spójrzmy w kierunku Pałacu Potockich. Być może w pomieszczeniach naszej "perły" powstawały fragmenty będącej pierwszą w Europie, a drugą w świecie Ustawą Zasadniczą. W każdym razie urodzony w Radzyniu Ignacy Potocki oraz jego brat Stanisław Kostka okazali się wybitnymi postaciami epoki oświecenia, zaangażowani byli w reformy państwa, pracowali nad treścią Konstytucji 3 Maja.

Mikołaj Cebulka600 lat temu - 14 kwietnia 1415 roku król Władysław Jagiełło dokumentem wydanym w Kaliszu nadał "pustkowie nad rzeką Białką" Mikołajowi Cebulce - sekretarzowi Wielkiego Księcia Witolda. Tą datą ziemie, na których leży m.in. Radzyń weszły na stałe do historii. Mikołajowi Cebulce zawdzięczamy początek osadnictwa na naszych ziemiach.

Odkłamać historię - prawda o areszcie śledczym przy ulicy Warszawskiej Interpelację dotyczącą treści tablicy umieszczonej na budynku przy ul. Warszawskiej 5 A, w którym w czasie okupacji niemieckiej funkcjonował areszt śledczy niemieckiego Gestapo, następnie - komunistycznego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego złożył radny Robert Mazurek podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 27 marca.

Kalendarium historyczneW 1468 r. król Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej lokacyjny, umożliwiający założenie miasta. W świetle zapisów historycznych, pierwsza z osad, które dały początek miastu, nosiła nazwę Kozirynek. W II połowie XVI wieku ustaliła się nazwa - Radzyń. Pod koniec XVII w. miasto przeszło we władanie Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerza litewskiego, by później, jako wiano wnuczki Szczuki - Marii Kątskiej, trafić w ręce Eustachego Potockiego, fundatora okazałego pałacu – rezydencji magnackiej.