Kalendarium historyczneW 1468 r. król Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej lokacyjny, umożliwiający założenie miasta. W świetle zapisów historycznych, pierwsza z osad, które dały początek miastu, nosiła nazwę Kozirynek. W II połowie XVI wieku ustaliła się nazwa - Radzyń. Pod koniec XVII w. miasto przeszło we władanie Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerza litewskiego, by później, jako wiano wnuczki Szczuki - Marii Kątskiej, trafić w ręce Eustachego Potockiego, fundatora okazałego pałacu – rezydencji magnackiej.

Na początku XIX w. Radzyń był własnością księżnej Anny Sapieżyny, która sprzedała go rodzinie Korwin - Szlubowskich, władającej dobrami radzyńskimi do II wojny światowej.

Kalendarium historyczne:

1415 r.  - najstarsza wzmianka o terenach Radzynia - Wielki Książe Litewski Witold nadaje swemu sekretarzowi Mikołajowi Cebulce tereny nad rzeką Białką w powiecie łukowskim.
1430 r.  - Mikołaj Cebulka lokuje wieś Niżną Białkę, zwaną później - Kozimrynkiem.
28 października 1465 r. Grot z Ostrowa rozpoczął proces lokacji Miasta.
31 marca 1468 r. - król Kazimierz Jagiellończyk nadaje Radzyniowi prawa miejskie.
1534 r.  - dobra radzyńskie przechodzą w ręce Mniszchów.
1641 r.  - Jan Mniszech - kuchmistrz wielki koronny funduje murowany kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy.
1690 r.  - Stanisław Antoni Szczuka otrzymuje od króla Jana III Sobieskiego przywilej lokacyjny dla Nowego Miasta.
ok. 1749 r.  - Jakub Fontana, architekt królewski na zlecenie Eustachego Potockiego, rozpoczyna trwającą 10 lat przebudowę pałacu radzyńskiego.
1750 r. - w Radzyniu przychodzi na świat Ignacy Potocki, współtwórca Konstytucji 3 Maja.
1780 r. - powstaje podmiejski pałacyk nazywany "Gubernią".
30 października 1790 r.- w radzyńskim pałacu rodzi się Karol Józef Lipiński, późniejszy wirtuoz skrzypiec i kompozytor.
1810 r. - Radzyń staje się stolicą powiatu.
1834 r. - dobra radzyńskie nabywają Korwin - Szlubowscy, ostatni ich właściciele.
22 grudnia 1861 r. - w Radzyniu przychodzi na świat Zenon Przesmycki "Miriam" - literat, odkrywca twórczości Norwida.
W 2015 roku wypadają trzy rocznice niezwykle ważne dla najwcześniejszych dziejów Radzynia:
600 lat temu - 14 kwietnia 1415 roku król Polski Władysław Jagiełło przekazał "pustkowie nad Białką" Mikołajowi Cebulce, wybitnemu dyplomacie, sekretarzowi księcia Wielkiego Księstwa Litewskiego.
585 lat temu - 16 czerwca 1430 roku  Mikołaj Cebulka wraz ze swoim bratem Wojciechem założyli wieś Białkę Niżną - która dała początek późniejszemu Radzyniowi.
550 lat temu - 28 października 1465 roku Białka Niżna uzyskała rangę ośrodka miejskiego na mocy przywileju lokacyjnego opartego na prawie polskim, sporządzonego w Kazimierzu przez Grota z Ostrowa, podkomorzego lubelskiego, starostę kazimierskiego, dzierżawcę dóbr królewskich (31 marca 1468 roku król Kazimierz Jagiellończyk przeniósł tę lokację na prawo magdeburskie, na wzór praw Lublina).

 

Kalendarium historyczne