3 Maja w Radzyniu: Społeczność Radzynia Podlaskiego uroczyście obchodziła 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożyły się na nią: Msza św. w historycznym kościele Świętej Trójcy, odprawiona w intencji Ojczyzny, przemarsz przez miasto i uroczystości pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Słowo wstępne wygłosił Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.- Jak co roku, począwszy od lat 90. obchodzimy w wolnej Polsce kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziś również spotykamy się, by dziękować Panu Bogu za wolną Ojczyznę, czcić pamięć bohaterskich przodków i prosić Stwórcę o błogosławieństwo dla nas i kolejnych pokoleń Polaków. Jako współorganizator tej uroczystości wyrażam wdzięczność radzyńskim duszpasterzom za prowadzenie nas drogą wierności Panu Bogu i Ojczyźnie - mówił włodarz Radzynia, następnie powitał sprawujących Mszę św. kapłanów oraz przybyłych na uroczystość gości i uczestniczące w nich delegacje oraz mieszkańców Radzynia, którzy - jak stwierdził burmistrz Jerzy Rębek "przez swoją obecność świadczą o głębokim przywiązaniu do wartości chrześcijańskich narodowych".

Wśród wymienionych byli: ks. prałat Roman Wiszniewski - dziekan dekanatu radzyńskiego i proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ks. Henryk Och - proboszcz parafii pw. św. Anny, ks. kan. Andrzej Kieliszek - proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy, ks. prał. Kazimierz Musiej, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Poseł na Sejm RP Marcin Duszek, przedstawiciel Posła na Sejm RP Adama Abramowicza - Zbigniew Makaruk, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego - Marcin Czyżak, Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, współorganizatorzy uroczystości radzyńskich: Starosta Radzyński Lucjan Kotwica i  Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, radni powiatu, miasta i gminy Radzyń Podlaski. W uroczystości wzięły udział delegacje placówek oświatowych: przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Radzynia i powiatu radzyńskiego a także instytucji, zakładów pracy, służby mundurowe. Uroczystość uświetniły: chór parafialny oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Jacka Nastoruka.
 - Konstytucja, która miała uzdrowić państwo, stała się aktem odrodzenia narodowego - przypomniał przewodniczący Eucharystii ks. prał. Roman Wiszniewski w słowie wstępnym.- Dziś sprawujemy Mszę św. o odrodzenie państwa, o postawy moralne wszystkich Polaków oparte o nauczanie Kościoła, Ewangelii, wierność Krzyżowi. - Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przypomniał, że Konstytucja 3 Maja uznała religię katolicką za panującą, ale głosiła też, że każde wyznanie "ma doznawać pokoju braterskiego i cieszyć się opieką rządową". - To też wyznacza kierunek modlitw. Dzisiaj nie modlimy się, by religia katolicka była dominująca, ale żeby była szanowana i doceniana, by polska ziemia była pozbawiona przymusu ateizacji.
Homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kieliszek. Nawiązując do ukazanego w Ewangelii obrazu Jezusa - krzewu winnego, wskazał, że narodowi potrzebne jest zakorzenienie.- Czym korzenie są dla krzewu, tym historia, przeszłość dla narodu; znajomość własnej historii jest potrzebna dla podtrzymywania naszej narodowej tożsamości. Kaznodzieja wskazał wagę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jej postępowość, jednocześnie podkreślił, że w preambule znalazła się inwokacja "W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego!" Następnie przypomniał dyskusje nad preambułą, jakie toczyły się w wolnej Polsce po 1989 roku.- Po upadku komunizmu nie dopuszczono, by w konstytucji znalazło się odwołanie wprost do Boga. Dlaczego się wstydzimy, próbujemy się odcinać od ponad 1000 - letnich tradycji? - pytał proboszcz Świętej Trójcy i apelował: - Nie bójmy się Pana Boga, nie wstydźmy się naszej wiary, uwierzmy, że od nas zależy, jaki będzie kształt naszego państwa, jakie będzie obowiązywało w nim ustawodawstwo, jacy ludzie będą w nim rządzili - apelował ks. Andrzej Kieliszek.- Przed wyborami jesteśmy wezwani do przyjrzenia się nie tylko deklaracjom, ale i życiu kandydatów, abyśmy byli reprezentowani na różnych szczeblach władzy, by ci, którzy przez nas są wybierani, mówili naszym głosem, reprezentowali nasze interesy; żeby nie było tak, że chrześcijanie są coraz bardziej dyskryminowani, spychani na margines, oficjalnie przez ograniczenia prawne, czasem przez stworzenie klimatu, który powoduje, że wycofujemy się, jakbyśmy się wstydzili, że zostaliśmy ochrzczeni, włączeni do Kościoła. Kaznodzieja wskazał na wydarzenia lokalne: przypomniał m.in. burzę medialną rozpętaną z powodu aktu zawierzenia miasta Jezusowi przez ręce Maryi.- Zanim zdecydowano, jak to ma wyglądać - miało być skromnie, dyskretnie - w mediach ogólnopolskich pojawił się jazgot, ostra krytyka, jakby ktoś diabłu nadepnął na ogon. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że w każdy pierwszy piątek miesiąca odczytywany jest Akt zawierzenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusa, św. Jan Paweł II Rosję poświęcił Najświętszemu Sercu Maryi. - Czujmy się gospodarzami w swoim mieście, to od nas będzie zależało, jak będzie wyglądało życie na płaszczyźnie religijnej czy społecznej.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Radzyński Lucjan Kotwica. Przypomniał rolę braci Ignacego i Stanisława Kostki Potockich i radzyńskiego pałacu w dobie tworzenia Ustawy Zasadniczej oraz historyczne okoliczności, towarzyszące jej uchwaleniu a także najważniejsze treści Konstytucji.

W dalszym ciągu nawiązał do przypadającej niebawem - 27 maja,  25. rocznicy powstania samorządu, wymienił jego osiągnięcia:- Samorząd terytorialny stał się trwałym elementem polskiego ustroju, odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu dodatkową energię, przyczynił się do podniesienia komfortu życia Polaków.- Samorząd to troska o podnadczasowe wartości, promowanie dorobku kulturowego i umacnianie tożsamości małych ojczyzn - mówił starosta. Wymienił również szereg błędów, których w tym czasie nie udało się uniknąć: rozkład rodziny, drenaż intelektualny polskiego społeczeństwa przez emigrację, relatywizm moralny, konsumpcjonizm.
Historyczny moment powstania Konstytucji 3 Maja i jej rolę w dziejach Polski przypomniały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Białce w części artystycznej.
Uroczystość zakończyło złożenie pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja wieńców i wiązanek kwiatów przez delegacje szkół, organizacji społecznych i politycznych,  samorządów, instytucji, zakładów pracy Radzynia i powiatu radzyńskiego.

Zdjęcia: Karol Niewęgłowski