Gospodarka odpadami

I miejsce I IIIDo dnia 30 września 2015 r. wpłynęło 169 prac, w tym 139 w kategorii klas I-III i 30 prac w kategorii klas IV-VI.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konkurs plastyczny skierowany dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych z terenu Miasta Radzynia Podlaskiego. Co zrobić, żeby wygrać? Należy stworzyć pracę plastyczną w formie plakatu, który zachęci mieszkańców naszego Miasta do segregowania odpadów komunalnych w domach, szkołach, pracy itd.

W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2015 r. nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski, że wszystkie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przekazane do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w celu ściągnięcia należnej opłaty.

P9180023Dnia 18 września w Radzyniu Podlaskim odbyło się „Sprzątanie świata”. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Chmielowskiego 5 wyposażeni w odpowiednie stroje- odblaski i kamizelki odblaskowe z logo „Radzyń segreguje!”, rękawice i worki na poszczególne frakcje odpadów ufundowane przez Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim wyruszyli ze szkoły w stronę łąk przy ul. Jagiellończyka w celu posprzątania i posegregowania zalegających tam odpadów.

Dlaczego warto segregować odpady? Oprócz wartości ekologicznych i ekonomicznych Miasto Radzyń Podlaski przygotowało dodatkowe bonifikaty dla osób, które segregują śmieci i płacą terminowo!
Spośród wszystkich osób segregujących odpady i płacących za śmieci terminowo wylosowano 5 osób, które otrzymały upominki opatrzone logo "RADZYŃ SEGREGUJE!", ufundowane przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.

Dnia 4 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej ws. wyłonienia zwycięskiego projektu na logo do hasła "RADZYŃ SEGREGUJE!". Do dnia 28 lutego 2015 r. do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski wpłynęło łącznie 11 projektów logo. Komisja konkursowa zadecydowała, że nie przyzna nagrody głównej żadnej ze złożonej pracy, zgodnie z paragrafem V ust. 8 i 9 regulaminu konkursu. Miasto Radzyń Podlaski pozostaje przy dotychczasowym logo do hasła "RADZYŃ SEGREGUJE!".