W ramach prowadzonej przez Miasto Radzyń Podlaski edukacji ekologicznej wśród mieszkańców dnia 18 listopada 2015 r. do naszego miasta przyjechał "Autobus energetyczny". W warsztatach informacyjno - edukacyjnych wzięło udział ok 160 osób, w tym głównie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej.

Głównym celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców akcji do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, pracy, szkole, czy lokalnym środowisku. Wszyscy, którzy odwiedzili autobus poznali rozwiązania służące efektywności energetycznej i tym samym przyjazne środowisku naturalnemu.

Autobus wyposażony był w modele, makiety, tablice przedstawiające najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie poszanowania energii. Każdy element znajdujący się w autobusie został szczegółowo omówiony przez przedstawicieli Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., co z kolei przełożyło się na jeszcze większe zainteresowanie uczestników.

Miasto Radzyń zapowiada kolejne, równie interesujące i innowacyjne akcje edukacji ekologicznej w naszym mieście.