Gospodarka odpadami

logoPrzypominamy, że jest już dostępna do pobrania i zainstalowania w telefonie aplikacja MOJE ODPADY. Co to jest? Sprawdź!

W aplikacji sprawdzisz:
 - kiedy jest odbiór śmieci z Twojej ulicy (aplikacja Cię sama powiadomi!);
- do którego kosza wrzucić odpady;
- PSZOK, co to jest, gdzie jest, co można tam oddać i kiedy;
- najnowsze zmiany w odpadach;
- zgłosisz nieprawidłowości w odbiorze odpadów;
- zgłosisz nielegalne wysypisko.

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że planowany na 20 marca 2020 r. konkurs "Czy znasz nasze lasy" został odwołany.

min odpadyMiasto Radzyń Podlaski informuje o wydaniu nowej, bardziej szczegółowej ulotki informacyjnej dotyczącej prawidłowego segregowania śmieci.

onhiemmoitruongJakość powietrza w naszym mieście jest już na bieżąco profesjonalnie mierzona. Sprawdź stan powietrza w Radzyniu.

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że jest już dostępna do pobrania i zainstalowania na Państwa urządzeniach mobilnych aplikacja MOJE ODPADY.

29 listopada 2019 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła szereg uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Podjęcie uchwał miało zadanie przede wszystkim dostosowanie przepisów prawa miejscowego do znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t. j.). Sprawdź najważniejsze zmiany.