Gospodarka odpadami

Dlaczego warto segregować odpady? Oprócz wartości ekologicznych i ekonomicznych Miasto Radzyń Podlaski przygotowało dodatkowe bonifikaty dla osób, które segregują śmieci i płacą terminowo!
Spośród wszystkich osób segregujących odpady i płacących za śmieci terminowo wylosowano 5 osób, które otrzymały upominki opatrzone logo "RADZYŃ SEGREGUJE!", ufundowane przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.

Dnia 4 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej ws. wyłonienia zwycięskiego projektu na logo do hasła "RADZYŃ SEGREGUJE!". Do dnia 28 lutego 2015 r. do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski wpłynęło łącznie 11 projektów logo. Komisja konkursowa zadecydowała, że nie przyzna nagrody głównej żadnej ze złożonej pracy, zgodnie z paragrafem V ust. 8 i 9 regulaminu konkursu. Miasto Radzyń Podlaski pozostaje przy dotychczasowym logo do hasła "RADZYŃ SEGREGUJE!".

W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2015 r. nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski, że wszystkie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przekazane do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w celu ściągnięcia należnej opłaty.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konkurs na opracowanie logo do hasła "RADZYŃ SEGREGUJE!" Konkurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy swoim pomysłem na unikalne logo zachęcą mieszkańców naszego miasta do segregacji odpadów komunalnych. Logo będzie zatem wykorzystywane do szeroko rozumianej promocji segregacji odpadów i działań ekologicznych przez Miasto Radzyń Podlaski.