Informacje

lampy m1Proces wymiany miejskiego oświetlenia z sodowego na ledowe będzie kontynuowany w 2023 roku. W budżecie Miasta zarezerwowana została kwota 300 tys. zł na wymianę kolejnych 144 ulicznych lamp oświetleniowych. Wymiana oświetlenia, którą przeprowadzono w 2021 r. okazała się inwestycją trafioną: daje 500 tys. zł oszczędności rocznie.

sesja 2023.01.26Dzięki decyzjom Rządu RP nie przepadną pieniądze przyznane naszemu miastu w ramach programu Polski Ład. - Rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom samorządów i zostawił nam te środki do dyspozycji, pozwolił na ograniczenie robót - poinformował na styczniowej sesji Rady Miasta (26.01) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Z powodu inflacji przyznane wcześniej pieniądze okazały się niewystarczające na realizację zaplanowanych działań.

wisznicka1Burmistrz Jerzy Rębek poinformował na sesji Rady Miasta, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie potwierdziła, iż opracowane są już projekty dotyczące budowy chodnika na ul. Wisznickiej - od ul. Zielonej do Polnej. - Środki na budowę GDDKiA ma zabezpieczone na przyszły rok (2024) – powiedział włodarz Radzynia.

rondo2 mRondo im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zostanie zmodyfikowane poprzez poszerzenie rozjazdów. Ma to związek z bliskim rozpoczęciem przebudowy ul. Partyzantów. Na czas remontu ciężkie samochody jadące od ul. Wisznickiej zostaną skierowane na ul. Lubelską do Parkowej przez rondo Bł. Ks. J. Popiełuszki.

burmistrz bsesja mGdy tylko pozwolą warunki atmosferyczne, radzyńskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozpocznie przebudowę ul. Partyzantów. - Chcemy, by w tym roku ta inwestycja się zakończyła – zapowiedział burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta 26 stycznia. - To będzie skomplikowana praca, bo wymiany wymaga cała infrastruktura podziemna, w szczególności od ul. Międzyrzeckiej do zakładu drGerard, dokąd porusza się ciężki transport - dodał.

sadDzisiaj tj. 27 stycznia w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim odbyła się kolejna już rozprawa z powództwa Miasta Radzyń Podlaski przeciwko gminie wiejskiej Radzyń Podlaski o zaniechanie naruszeń prawa własności nieruchomości, będących własnością miasta Radzyń Podlaski.

burmistrz kanalizacja 1m- Będę zdecydowanie bronił mieszkańców i interesów miasta – zapowiedział burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta w kontekście trwającego sporu sądowego Miasta z Gminą Radzyń Podlaski. Sprawa dotyczy podejmowanych przez wójta Wiesława Mazurka prób nielegalnego podłączenia kanalizacji z terenu gminy do miejskiej sieci oraz miejskiej oczyszczalni ścieków. W aktualnej sytuacji przy obecnym stanie technicznym oczyszczalni stanowiłoby to realne zagrożenie katastrofą ekologiczną. Na sesji Burmistrz zaprezentował zafałszowaną mapę, dołączoną przez Gminę do wniosku złożonego w Starostwie Powiatowym w sprawie zezwolenia na budowę przejścia kanalizacji gminnej na teren miasta.

powstanie styczniowe mZłożeniem wieńców i zapaleniem zniczy na mogile powstańców w Radzyniu samorządy Powiatu, Miasta i Gminy Radzyń Podlaski uczciły 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 23 stycznia o godz. 9.

pałac remont2mRewitalizacja Pałacu Potockich nie jest obciążeniem dla społeczności Radzynia, pieniądze na remont pochodzą ze środków zewnętrznych. Europejskiej klasy zabytek o bogatej historii już jest, a stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną wizytówką, marką naszego miasta i przyczyni się do jego rozwoju. Koszty bieżącego utrzymania obiektu są 10-krotnie niższe niż pływalni, a korzyści społeczne na pewno nie mniejsze.

wyboryWybory uzupełniające w okręgu nr 8 obejmującym ulicę Spółdzielczą odbyły się w niedzielę 15 stycznia. Powodem była rezygnacja z mandatu przez radną Elżbietę Zając.
Frekwencja w wyborach wyniosła 19,46%. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 822, ważnych głosów oddano 159.
Radnym został wybrany Sławomir Zdunek z listy nr 3 KWW Radzyń Moje Miasto. 

326131626 487824220191617 3772581574124186 nRewitalizacja Pałacu Potockich przebiega w bardzo dobrym tempie. Jakość prac oceniana jest bardzo wysoko. Zakończenie remontu przewidziane jest na koniec czerwca 2023 roku.

info o PUE ZUSKażdy płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. powinien posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to obowiązek ustawowy i dotyczy wszystkich przedsiębiorców! Więc jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie masz jeszcze profilu na PUE, załóż go jak najszybciej.

polna1Zakończona została budowa ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim, inwestycja została oddana do użytku.Budowa ulicy była inwestycją wyczekiwaną długie lata, Miasto wcześniej przygotowało jej projekt. Realizacja stała się możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 2,45 mln zł, co stanowi 70% kosztów inwestycji. Pozostała kwota – ponad 1 mln zł została pokryta ze środków własnych.

Mazurek u PrezydentaNa zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek uczestniczył dziś, 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim w uroczystości Polonia Rediviva, która stanowiła zwieńczenie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

555lat radzyniaW 2023 r. przypada 555-lecie uzyskania przez Radzyń praw miejskich. Na ten czas Radzyński Ośrodek Kultury przygotowuje szereg wydarzeń. Jest wśród nich mini konferencja połączona z promocją albumu „Radzyń Podlaski - niezwykłe zwykłe zdjęcia”, Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek" oraz uroczysta inauguracja zrewitalizowanego Pałacu Potockich. Nie zabraknie wystaw, koncertów, konkursów.

polonia rediviva3Radzyński Ośrodek Kultury został wyróżniony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę zaproszeniem na uroczystość Polonia Rediviva, która będzie stanowiła zwieńczenie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Odbędzie się ona w poniedziałek 9 stycznia 2023 r. w Pałacu Prezydenckim.

pałac północRozpoczęły się prace związane z rewitalizacją ostatnich fragmentów fasady korpusu głównego Pałacu Potockich. Plac budowy został przekazany wykonawcy, który wygrał przetarg. Jest to firma Galeria Czystości Jarosław Żentkowski z Piły, która zaoferowała wykonanie zadania za 1 160 567,40 zł. Druga oferta złożona przez Lubren, opiewała na 3 222 600 zł. Chodzi o odnowienie fasady północnej (parkowej) oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej korpusu głównego, wraz z remontem kominów na dachu pałacu.

PUK budynekW 2023 r. odpady komunalne z terenu Radzynia będzie odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Radzyński PUK jako jedyny złożył ofertę na przetarg ogłoszony przez Miasto. Komisja przetargowa ofertę oceniła na 100%.

sesja mNa sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwałę budżetową na 2023 rok. Burmistrz Miasta Jerzy Rębek przedstawił główne założenia budżetu na rok 2023, podkreślając, że są one efektem realnej oceny sytuacji w kraju - po epidemii koronawirusa i wobec trudności wynikających z agresji Rosji na Ukrainę. Podkreślił również, że budżet skonstruowano w sposób bezpieczny, bazując na pewnych danych o możliwych do osiągnięcia dochodach, będących bazą planowanych wydatków.

img 20221216 090824Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim od kilku lat organizuje akcję przed Świętami Bożego Narodzenia „Jedna paczka z jednej klasy dla jednej rodziny”. W tym roku tak jak w latach poprzednich do akcji włączyły się wszystkie szkoły z terenu miasta, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2.