Informacje

cyfrowa gminaDzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Miasto Radzyń Podlaski pozyskało grant na kwotę 462 840,00 zł. Realizacja grantu rozpoczęła się w 2022 roku, natomiast jej zakończenie planowane jest na sierpień 2023 roku.

wegiel wnioskiDo końca listopada 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatek węglowy w kwocie 3000 zł dla 1 433 gospodarstw domowych. W sumie wypłacono 4 mln 299 tys. zł. Zakupu za pośrednictwem samorządu, w miejscu sprzedaży przy PEC-u dokonało 220 rodzin - poinformował o tym na sesji Rady Miasta Burmistrz Jerzy Rębek i skomentował: - Ruch ze strony rządu był idealny.

rondo1m 2W dodatkowych ośmiu  miejscach Radzynia pojawi się monitoring. Będą to głównie skrzyżowania przy wjeździe do centrum miasta. Monitoring tam umieszczony będzie wyposażony w funkcję odczytu tablic rejestracyjnych.

dsc 0050Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego 31 stycznia obchodziła święto szkoły związane ze 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Urząd Miasta reprezentowali Burmistrz Jerzy Rębek, Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski oraz Sekretarz Robert Targoński.

urzad miastaPod koniec stycznia miejska komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs i dokonała podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki. Jak co roku największą dotację przyznano klubowi Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski.

lampy m1Proces wymiany miejskiego oświetlenia z sodowego na ledowe będzie kontynuowany w 2023 roku. W budżecie Miasta zarezerwowana została kwota 300 tys. zł na wymianę kolejnych 144 ulicznych lamp oświetleniowych. Wymiana oświetlenia, którą przeprowadzono w 2021 r. okazała się inwestycją trafioną: daje 500 tys. zł oszczędności rocznie.

sesja 2023.01.26Dzięki decyzjom Rządu RP nie przepadną pieniądze przyznane naszemu miastu w ramach programu Polski Ład. - Rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom samorządów i zostawił nam te środki do dyspozycji, pozwolił na ograniczenie robót - poinformował na styczniowej sesji Rady Miasta (26.01) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Z powodu inflacji przyznane wcześniej pieniądze okazały się niewystarczające na realizację zaplanowanych działań.

wisznicka1Burmistrz Jerzy Rębek poinformował na sesji Rady Miasta, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie potwierdziła, iż opracowane są już projekty dotyczące budowy chodnika na ul. Wisznickiej - od ul. Zielonej do Polnej. - Środki na budowę GDDKiA ma zabezpieczone na przyszły rok (2024) – powiedział włodarz Radzynia.

rondo2 mRondo im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zostanie zmodyfikowane poprzez poszerzenie rozjazdów. Ma to związek z bliskim rozpoczęciem przebudowy ul. Partyzantów. Na czas remontu ciężkie samochody jadące od ul. Wisznickiej zostaną skierowane na ul. Lubelską do Parkowej przez rondo Bł. Ks. J. Popiełuszki.

burmistrz bsesja mGdy tylko pozwolą warunki atmosferyczne, radzyńskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozpocznie przebudowę ul. Partyzantów. - Chcemy, by w tym roku ta inwestycja się zakończyła – zapowiedział burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta 26 stycznia. - To będzie skomplikowana praca, bo wymiany wymaga cała infrastruktura podziemna, w szczególności od ul. Międzyrzeckiej do zakładu drGerard, dokąd porusza się ciężki transport - dodał.

sadDzisiaj tj. 27 stycznia w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim odbyła się kolejna już rozprawa z powództwa Miasta Radzyń Podlaski przeciwko gminie wiejskiej Radzyń Podlaski o zaniechanie naruszeń prawa własności nieruchomości, będących własnością miasta Radzyń Podlaski.

burmistrz kanalizacja 1m- Będę zdecydowanie bronił mieszkańców i interesów miasta – zapowiedział burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta w kontekście trwającego sporu sądowego Miasta z Gminą Radzyń Podlaski. Sprawa dotyczy podejmowanych przez wójta Wiesława Mazurka prób nielegalnego podłączenia kanalizacji z terenu gminy do miejskiej sieci oraz miejskiej oczyszczalni ścieków. W aktualnej sytuacji przy obecnym stanie technicznym oczyszczalni stanowiłoby to realne zagrożenie katastrofą ekologiczną. Na sesji Burmistrz zaprezentował zafałszowaną mapę, dołączoną przez Gminę do wniosku złożonego w Starostwie Powiatowym w sprawie zezwolenia na budowę przejścia kanalizacji gminnej na teren miasta.

powstanie styczniowe mZłożeniem wieńców i zapaleniem zniczy na mogile powstańców w Radzyniu samorządy Powiatu, Miasta i Gminy Radzyń Podlaski uczciły 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 23 stycznia o godz. 9.

pałac remont2mRewitalizacja Pałacu Potockich nie jest obciążeniem dla społeczności Radzynia, pieniądze na remont pochodzą ze środków zewnętrznych. Europejskiej klasy zabytek o bogatej historii już jest, a stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną wizytówką, marką naszego miasta i przyczyni się do jego rozwoju. Koszty bieżącego utrzymania obiektu są 10-krotnie niższe niż pływalni, a korzyści społeczne na pewno nie mniejsze.

wyboryWybory uzupełniające w okręgu nr 8 obejmującym ulicę Spółdzielczą odbyły się w niedzielę 15 stycznia. Powodem była rezygnacja z mandatu przez radną Elżbietę Zając.
Frekwencja w wyborach wyniosła 19,46%. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 822, ważnych głosów oddano 159.
Radnym został wybrany Sławomir Zdunek z listy nr 3 KWW Radzyń Moje Miasto. 

326131626 487824220191617 3772581574124186 nRewitalizacja Pałacu Potockich przebiega w bardzo dobrym tempie. Jakość prac oceniana jest bardzo wysoko. Zakończenie remontu przewidziane jest na koniec czerwca 2023 roku.

info o PUE ZUSKażdy płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. powinien posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to obowiązek ustawowy i dotyczy wszystkich przedsiębiorców! Więc jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie masz jeszcze profilu na PUE, załóż go jak najszybciej.

polna1Zakończona została budowa ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim, inwestycja została oddana do użytku.Budowa ulicy była inwestycją wyczekiwaną długie lata, Miasto wcześniej przygotowało jej projekt. Realizacja stała się możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 2,45 mln zł, co stanowi 70% kosztów inwestycji. Pozostała kwota – ponad 1 mln zł została pokryta ze środków własnych.

Mazurek u PrezydentaNa zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek uczestniczył dziś, 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim w uroczystości Polonia Rediviva, która stanowiła zwieńczenie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

555lat radzyniaW 2023 r. przypada 555-lecie uzyskania przez Radzyń praw miejskich. Na ten czas Radzyński Ośrodek Kultury przygotowuje szereg wydarzeń. Jest wśród nich mini konferencja połączona z promocją albumu „Radzyń Podlaski - niezwykłe zwykłe zdjęcia”, Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek" oraz uroczysta inauguracja zrewitalizowanego Pałacu Potockich. Nie zabraknie wystaw, koncertów, konkursów.