Informacje

 dsc3187Dzięki staraniom trenera Szymona Strojka prowadzącego grupę trampkarzy młodszych radzyńskich Orląt, jego drużyna otrzymała od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim komplet strojów treningowych wraz z dresami.

p1010750Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 obchodzone było 12 października. Na uroczystej akademii zgromadzili się nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, a także uczniowie, którzy wystąpili w części artystycznej: chórzyści i recytatorzy. Były podziękowania, życzenia, nagrody. Spotkanie uświetnił występ chóru szkolnego, kierowanego przez Dorotę Baran i Tomasza Dzidę.

dsc07632Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Miejską Biblioteka Publiczną im. Zenona Przesmyckiego z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zaprezentował akademię pt. „POMIĘDZY SŁOWAMI ZAWARTE... - czytamy wiersze Wisławy Szymborskiej” nawiązującą do setnej rocznicy urodzin polskiej noblistki.

img 0209Domki bookcrossingowe – Książniczki w przestrzeni miejskiej są już od 5 lat, a inauguracja miała miejsce w czasie obchodów 550 – lecia naszego miasta. Pomysł powstał w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim na bazie popularnego w krajach anglosaskich ruchu, a mianowicie Little Free Library. Realizowany był ze środków grantowych „Tu mieszkam, tu zmieniam” pozyskanych na ten cel z Fundacji Banku Zachodniego WBK.

piknik przemowy mRewitalizacja Pałacu Potockich mogła zostać zrealizowana dzięki pozyskaniu przez Miasto – za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – środków unijnych. Nie było więc lepszego miejsca na zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Europejskiego jak dziedziniec wyremontowanego pałacu. 8. października – mimo niezbyt sprzyjającej pogody - wielu mieszkańców z całymi rodzinami przybyło na piknik, by skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji.

min newsSzanowni Mieszkańcy i podatnicy Miasta Radzyń Podlaski. Uruchomiliśmy dla Państwa na naszej stronie Internetowej usługę ePodatki umożliwiającą całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o posiadanych wobec Miasta zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych oraz niektórych opłat.

min newsSzanowni Mieszkańcy i podatnicy Miasta Radzyń Podlaski. Uruchomiliśmy dla Państwa na naszej stronie Internetowej usługę ePodatki umożliwiającą całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o posiadanych wobec Miasta zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych oraz niektórych opłat.

boboli23Miasto Radzyń Podlaski otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn.: „Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzyniu Podlaskim”. Wysokość dofinansowania wynosi 1.486.977,80 zł, co stanowi 70% szacowanych kosztów inwestycji.Nowa ulica połączy: ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz ul. Gen.Franciszka Kleeberga.

Bobola a cud nad wisłąNa wrześniowej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę o nadaniu imienia św. Andrzeja Boboli powstającej nowej ulicy łączącej ul. św. Alberta Chmielowskiego z ul. Franciszka Kleeberga. Na 13 obecnych na sali radnych 10 głosowało za, 2 było przeciw (Bożena Lecyk, Sławomir Zdunek), jedna osoba wstrzymała się od głosu (Piotr Mackiewicz).

palac reparacjemałyRadni Miejscy podjęli uchwałę popierającą działania Rządu RP zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką, bezprawnej napaści na Polskę i późniejszej okupacji. Za podjęciem uchwały było 9 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, a 2 nie głosowało: Bożena Lecyk i Sławomir Zdunek – jak zadeklarowali w dyskusji - nie oddali głosów.

burmistrz5mNa wrześniowej sesji Rady Miasta (28.09) burmistrz Radzynia Jerzy Rębek poinformował o wykonaniu inwestycji za I półrocze 2023 roku. W budżecie miasta na cały rok 2023 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie 19 121 338,42 zł.

00000wisznickaMiasto Radzyń Podlaski otrzymało 907 tys. zł dofinansowanie do budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Wisznickiej. Kwota ta stanowi 80% wartości całej inwestycji (ok. 1.134 mln zł). Udzielone wsparcie pozwoli rozbudować istniejącą ścieżkę o dodatkowe 743 m. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

p1012195Za osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych uczniowie radzyńskich szkół podstawowych otrzymali wyróżnienia na wrześniowej sesji Rady Miasta. -Jesteście największym bogactwem tego miasta, powodem do dumy, ogromnej satysfakcji dla rodziców i wychowawców – mówił burmistrz Jerzy Rębek.

p1011145Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Kormoran” 24 września wspólnie z gośćmi i przyjaciółmi świętowało Dzień Seniora. Uroczyste spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z udziałem członków i przyjaciół Stowarzyszenia oraz przedstawicieli władz samorządowych: Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego oraz przedstawicielki Burmistrza Jerzego Rębka – Anny Wasak.

wyszynskiegoW dniach 18 i 22 września 2023 roku Miasto Radzyń Podlaski ogłosiło postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców następujących inwestycji, które są dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

partyzantowMiasto Radzyń Podlaski w dniu 22 września 2023 r. rozstrzygnęło przetarg na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim – II etap ”. W przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim, które zaoferowało wykonanie inwestycji za kwotę 662.018,34 zł.

pomiarowaMiasto Radzyń Podlaski otrzymało dofinansowanie na remont ulicy Pomiarowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którym dysponuje Wojewoda Lubelski. Kwota dofinansowania stanowi sześćdziesiąt procent planowanych kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 476.582,85 zł.

palac nocW dniu 12 września 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia komnat Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim”.

02Miasto Radzyń Podlaski otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzyniu Podlaskim (przedłużenie ulicy Partyzantów). Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa wynosi 100.000 zł.

dsc 0045W piątek 22 września br. podopieczni Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w zawodach nordic walking zorganizowanych przez terapeutkę Małgorzatę Sobczak.