Sesje Rady Miasta

min um

Radni Rady Miasta odrzucili skargę na działalność burmistrza złożoną przez Jakuba Jakubowskiego. Zadecydowali też o nieodpłatnym przekazaniu należącej do Miasta działki Związkowi Komunalnemu Gmin Powiatu Radzyńskiego. Te dwie sprawy były tematem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 12 października.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (28 sierpnia) Jan Gryczon - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego zaprezentował informację na temat realizacji inwestycji w I półroczu 2015 r. Poniżej prezentujemy treść tej informacji.

Olbrzymie zadłużenie, pusta kasa to nie wszystkie trudności, z jakimi przychodzi się mierzyć nowym władzom miasta. Obecny burmistrz Jerzy Rębek niejednokrotnie sygnalizował, że w odziedziczonym po poprzedniku budżecie dochody są zawyżone, niemożliwe do zrealizowania. Po półroczu zaprezentował sytuację miasta i jej przyczyny na sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 sierpnia. Mówił także o podjętych środkach naprawczych.

Sprawa remontu ulic na sesji Rady Miasta: Inicjatywa Powiatu zgłoszona za późnoNa ostatniej sesji Rady Miasta (18.06.2015 r.) powrócił temat udziału Miasta w remoncie dróg powiatowych leżących na terenie Radzynia: ulic Warszawskiej i Podlaskiej. Ponownie dyskusja była burzliwa, jednak - jak stwierdził burmistrz Jerzy Rębek - bezprzedmiotowa, gdyż inicjatywa powiatu została zgłoszona za późno: - Nie jest możliwe wykonanie projektów do przewidzianego terminu 15 września 2015 roku.

II Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski. Nowo wybrany Burmistrz Miasta złożył ślubowanie. 8 grudnia 2014 r. odbyła się II Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski - Adam Adamski.
Wybrany w wyborach Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w dniu 30 listopada 2014 r. Jerzy Rębek otrzymał z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyniu Podlaskim - Sławomira Korulczyka zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.