Pierwszy numer Od dziś do Państwa rąk oddajemy nowe pismo. Pragniemy, by stało się rzetelnym źródłem informacji o tym, co dzieje się w mieście – o jego problemach, wysiłkach podejmowanych w celu ich rozwiązania, o życiu kulturalnym, wydarzeniach sportowych. Szczególne miejsce zajmie historia miasta i jej pamiątki. Pragniemy również, by gazeta stała się łącznikiem między mieszkańcami a osobami decyzyjnymi miasta.

 

Powstanie gazety miejskiej jest kolejnym elementem nowej polityki informacyjnej obecnych władz miasta. To, co dzieje się w Urzędzie, nie jest już tajemnicą albo rarytasem dla dziennikarzy wybranych mediów.

Od marca powołana została osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami, odnowiony został portal Urzędu Miasta www.radzyn-podl.pl, na którym zamieszczane są m.in. bieżące informacje o tym, co dzieje się w mieście. To powoduje, że dziennikarze - również spoza Radzynia, z mediów regionalnych, korzystają z wiadomości zamieszczanych na portalu i podejmują szerzej problematykę związaną z Radzyniem na łamach swych mediów (Echo Katolickie, Dziennik Wschodni, Panorama Lubelska).

Zainteresowanie mieszkańców Radzynia tym, co dzieje się w mieście jest duże. Mamy na to dowody: lawinę pytań przysyłaną przez mieszkańców na ades UM, sygnalizowane jest zainteresowanie przebiegiem sesji Rady Miasta, dlatego na stronie miasta wkrótce pojawią się transmisje, które będzie można śledzić na bieżąco.

Jednym z elementów nowej polityki miasta jest powołanie "Biuletynu Informacyjnego Miasta Radzyń". Głównym jego celem jest dotarcie do radzynian z informacjami "z pierwszej ręki", o tym, co rzeczywiście dzieje się w mieście. Po zamknięciu "Grota" UM pozostał bez medium papierowego, z którego korzysta duża część mieszkańców. Wprawdzie o Radzyniu można powiedzieć, że "mediów ci u nas dostatek", ale to na pewno będzie ważnym elementem uzupełniającym, którego obecność pozwoli radzynianom wyrobić sobie bardziej obiektywną opinię na interesujące ich tematy związane z życiem miasta. Nie chcemy jątrzyć i skłócać, ale informować. Także mobilizować do działań dla wspólnego dobra – naszego miasta.

Pierwszy numer został poświęcony głównie historycznemu wydarzeniu, jakie miało miejsce 2 lipca: przekazaniu Pałacu Potockich Miastu – faktowi – o dziwo – przemilczanemu lub zmarginalizowanemu przez większość mediów lokalnych. W kolejnych numerach Czytelnicy znajdą bieżące informacje o życiu miasta, a także o jego historii i zabytkach.

Koszt wydruku to 750 zł, pierwszy numer wyszedł w nakładzie 3 tys. egzemplarzy, osoby piszące w gazecie to dotychczasowi pracownicy UM, ROK i MOSiR.

Zapraszamy Czytelników do współtworzenia pisma, a także do śledzenia odnowionej strony Urzędu Miasta, gdzie informacje zamieszczane są na bieżąco.