Informacje

ranking gmin Lubelszczyzny 2018Gmina Miejska Radzyń Podlaski znalazła się na 20 miejscu w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018. To sukces, biorąc pod uwagę, że w ocenie poddano 213 samorządów. Ranking przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie.

Wyniki opracowania Ranking Gmin Lubelszczyzny 2018 są oparte o dane statystyki publicznej za rok 2017. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

02Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyło się 06 grudnia. Spotkanie prowadził prawnik Michał Czerwonka, długoletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublinie. Temat szkolenia to: "Przemoc-Niebieskie Karty, doradztwo prawne dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzyniu Podlaskim".

f20Listopad też może być radosny! A to za sprawą podróży do Krakowa, gdzie czas spędzili gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim. Realizowali w 100-lecie odzyskania niepodległości program edukacji patriotycznej rozpoczęty jeszcze w roku szkolnym 2017/2018. Świętowanie Niepodległej przybierało w szkole różne formy. Jedną z nich była wycieczka.

dsc 0462Tegoroczne Wielkie Radzyńskie Fotografowanie odbyło się (25 listopada) w nowej formule. Tym razem do realizacji projektów fotograficznych uczestnicy spotkania mogli wykorzystać przestrzeń Pałacu Potockich.

herbNa podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski nr XXXIV/187/09 z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r.,

1330 listopada br. Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zenona Przesmyckiego zorganizowało III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Kresowi Piewcy Ojczyzny.

dsc 0017Izabela Śledź – dziennikarka TVP Lublin otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski podziękowanie za promowanie naszego miasta, w szczególności w jubileuszowym roku 550-lecia nadania Radzyniowi praw miejskich. Dyplom wraz z pamiątkowym medalem Jerzy Rębek wręczył Pani Redaktor 29 listopada.

urzad miastaOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. POBIERZ

urzad miastaTrwają szkolenia dla pierwszej 18-osobowej grupy uczestników projektu "Akcja? Aktywacja!". Przypomnijmy, że jest to jeden z trzech projektów, na które  Miasto Radzyń Podlaski zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

pec2W razie potrzeby zakwaterowania osób, które utknęły na terenie miasta z powodu zimowej nieprzejezdności dróg istnieje możliwość wykorzystania świetlicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Chmielowskiego 12 - poinformowano na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

sp2Placówki oświatowe w mieście są właściwie przygotowane do zimy - zapewnia inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania kryzysoweg Urzędu Miasta Waldemar Blicharz.

herbMiasto Radzyń Podlaski informuje, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do projektu „Czas dla Seniorów”. Realizacja projektu wiąże się z utworzeniem Klubu Seniora. Informacje pod nr. tel.: 500-063-108.

09Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim trafiły kurki męskie i bezrękawniki przekazane przez Krajową Administrację Skarbową na rzecz podopiecznych trzech jednostek pomocy społecznej z województwa lubelskiego.