Informacje

absolutorium 2019

Rada Miasta na sesji w dniu 25 czerwca udzieliła Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Rębkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny, wstrzymał się jeden radny – Mariusz Szczygieł. Tym samym stosunkiem głosów radni udzielili burmistrzowi również wotum zaufania.

 

 

 

 

01W środę 22 czerwca 2019r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 w Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Był to czas radości, wzruszeń i pożegnań. Nie zabrakło dostojnych gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość: ks. Henryka Ocha – proboszcza Parafii św. Anny, Roberta Mazurka – przewodniczącego Rady Rodziców.

dsc 0075Mszą świętą uczniowie radzyńskich szkół pożegnali rok szkolny i rozpoczęli tak długo wyczekiwane wakacje. - Podczas tej mszy chcemy dziękować Bogu za miniony rok szkolny, za doświadczenia, za wiedzę. Chcemy dziękować za to wszystko, co otrzymaliśmy, za Jego łaski, miłość, troskę, że szczęśliwie nas prowadził przez ten rok szkolny – mówił na wstępie eucharystii ks. Wojciech Stefaniuk.

01W związku z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej dla budowy drogi ekspresowej S 19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - Kock, Miasto i Gmina Radzyń Podlaski skierowały do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wspólny wniosek zawierający 4 propozycje:

min syrenyNiniejszym informuję, ze w dniu 27 czerwca 2019 (czwartek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

herbOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski. 

12Oficjalnie oddano do użytku długo oczekiwany przez mieszkańców miasta skatepark oraz siłownię na świeżym powietrzu.

image047Tomasz Młynarczyk, prezes Radzyńskiego Klubu Fotograficznego Klatka oraz Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Fotografików otworzył III Radzyńskie Dni Fotografii. W tym roku tematem wiodącym jest portret.

img 20190617 110301Trzy samorządy: miasta, powiatu i gminy Radzyń Podlaski w maju przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin. - Przyszedł czas prawdy, stan wyjątkowy w naszej ojczyźnie, kiedy wartościom chrześcijańskim i narodowym została wypowiedziana niepisana wojna. Musimy się temu przeciwstawić. My mówimy zdecydowane NIE cywilizacji śmierci – mówił na konferencji prasowej burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

img 20190604 195118W przypadającym 15 czerwca Światowym Dniu Praw Osób Starszych, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa podkreśliła: "Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by osoby starsze, szczególnie samotne, nie czuły się wykluczone, dyskryminowane i zapomniane. Poszanowanie i ochrona ich godności to podstawa naszej polityki senioralnej". W Radzyniu od kilku miesięcy działa Klub Seniora. Jak tam realizowane są te założenia?

rektor kulW niedzielę 16 czerwca parafia pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim przeżywała doroczny odpust. - Bóg Ojciec stworzył świat, nie zostawił go sobie samemu, ale posłał Swego Syna, by opowiedział o Ojcu, Jego miłości. Nam znajdujących się na tych śladach w drodze do Ojca jako umocnienie posłał Swego Ducha - podsumował rozważania zawarte w homilii prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński, który sprawował Mszę św. odpustową o godzinie 12.00.

urzad miastaZgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski przedstawił Radzie Miasta Radzyń Podlaski Raport o stanie miasta Radzyń Podlaski za 2018 r.

fotowoltaika01Miasto Radzyń Podlaski przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kolejnego już projektu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na terenie Miasta.