Informacje

dsc 0154Umowa na budowę ulicy Polnej została podpisana 17 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski. Miasto reprezentował Burmistrz Jerzy Rębek, ze strony wykonawcy podpis pod umową złożył inż. Leszek Horeglad - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z Białej Podlaskiej, która to firma wygrała przetarg na wykonanie zadania.

pec 01W PEC Sp. z o. o. uruchomiona została nowa inwestycja pn. "Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Adamczyk Wojciech mReżyser serialu „Ranczo”, w którym znaczące miejsce ma Radzyń Podlaski, przebywał po raz pierwszy w naszym mieście 12 maja, towarzysząc żonie – pisarce Małgorzacie Gutowskiej-Adamczyk na spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zapraszam do lektury wywiadu z Wojciechem Adamczykiem.

dsc 0591Powiatowy Dzień Strażaka obchodzony był w Radzyniu 14 maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w kościele pw. Św. Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Podczas uroczystego apelu przed budynkiem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej zostały wręczone medale, odznaczenia i awanse. - To święto jest okazją do podziękowania strażakom za ogromny wkład polskich strażaków w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny – podkreślił Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski

dsc 0359Symbolicznym przecięciem wstęgi rozpoczęła się uroczystość nowego otwarcia Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu. Na uroczystość wybrano dzień 11. maja w przypadającym w tym czasie Tygodniu Bibliotek. Obiekt został zmodernizowany, wyremontowany, uzyskał nowe wyposażenie dzięki projektowi „Biblioteka sercem osiedla” złożonym przez społeczność MBP do Budżetu Obywatelskiego.

dsc 0191Podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie” z wręczeniem nagród laureatom i ich opiekunom odbyło się po raz drugi w Radzyniu - 7 maja na terenie zespołu pałacowo-parkowego, w scenerii Pałacu Potockich. Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Beaty Mazurek – posłanki do Europarlamentu, we współpracy Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 dsc4988Obchody Święta NarodowegoTrzeciego Maja w Radzyniu Podlaskim rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w historycznym kościele Świętej Trójcy. Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, gdzie wysłuchali wystąpień okolicznościowych, a delegacje złożyły wieńce. Burmistrz Jerzy Rębek w kontekście napaści Rosji na Ukrainę podkreślił, że świat się obudził dzięki Polsce. - Jestem dumy, że jestem Polakiem - mówił włodarz Radzynia.  

konsultacje 1mW ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski w dniu 20 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie rewitalizacyjne, na którym gościł Michał Flis, właściciel firmy DRAFT CONSULTING.

3 maja 2022W imieniu Wójta Bminy Radzyń Podlaski, Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski oraz Starosty Radzyńskiego, serdecznie zapraszamy mieszkańców do czynnego uczestnictwa w obchodach 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Poniżej szczegółowy program obchodów.

09.45 - Zbiórka uczestników uroczystości na placu parafialnym przed kościołem Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim
10.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Trójcy Świętej
11.00 - Przemarsz pod pomnik Konstytucji 3 Maja (Plac Ignacego Potockiego)
- podniesienie flagi
- odegranie hymnu państwowego
- wystąpienie okolicznościowe Starosty Radzyńskiego
- złożenie wiązanek kwiatów oraz wieńców
- występ zespołu wokalnego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (WYWIEŚ FLAGĘ)

parkometrNa kwietniowej sesji Rady Miasta (8.04) radni obniżyli stawki opłat za parkowanie w strefach płatnych na terenie miasta. - Zmniejszenie stawek podyktowane jest gwałtownym załamaniem się koniunktury gospodarczej, która dotyka całe społeczeństwo. Drastyczny wzrost cen spowodowany sytuacją międzynarodową nakazuje nam podjęcie działań, które będą chronić mieszkańców Radzynia przed skutkami tego kryzysu - wyjaśnia burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

sesja 8.04 mNa kwietniowej sesji radni przyjęli „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”. - Jest to sprawa priorytetowa dla przyszłości miasta, ponieważ dobrze opracowany, precyzyjny Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest warunkiem rozwoju przedsiębiorczości, otwiera wrota dla inwestycji osób prywatnych i prawnych – komentuje burmistrz Jerzy Rębek.

turek 01W tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie w czasie II wojny światowej, z ryzalitu środkowego korpusu głównego Pałacu Potockich zniknęła rzeźba niewolnika tureckiego. Przy okazji trwającej rewitalizacji pałacu zostanie ona odtworzona. Powinna wrócić na miejsce we wrześniu. Poniżej rozmowa z Karolem Nawrockim - konserwatorem, restauratorem dzieł sztuki, kierownikiem prac konserwatorskich przy rewitalizacji Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.

ipn 01Delegacja Lubelskiego Oddziału IPN 22 kwietnia przebywała w Radzyniu z wizytą studyjną. Celem wizyty było poznanie stanu i potencjału obiektu, w którym powołana została Izba Pamięci Warszawska 5a oraz zakreślenie zakresu i form współpracy między Miastem Radzyń i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury a Instytutem Pamięci Narodowej. W skład delegacji weszli Dyrektor IPN Oddział w Lublinie dr Robert Derewenda, Naczelnik Biura Edukacji Historycznej Magdalena Śladecka oraz Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Edward Gigilewicz.

Piotrowicz mPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 8 kwietnia, dyrektor ZGL Tomasz Piotrowicz złożył szczegółowe wyjaśnienia w przedmiocie wykonania wyroków sądów dotyczących przywrócenia posiadania lokali przy ul. Koszary 8 i 19. Cała informacja poniżej.

sesja 8.04 mPodczas ostatniej sesji Rady Miasta (8 kwietnia) Burmistrz Jerzy Rębek przedstawił informacje związane z pobytem gości z Ukrainy w naszym mieście, szczególnie organizowanym przez Miasto. Dziękował osobom, stowarzyszeniom, instytucjom zaangażowanym w pomoc uchodźcom. Przekazywał również informacje o pobycie gości z Ukrainy w Radzyniu.

wicie146Uczniowie oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, rodzice uczniów „Jedynki”, przyjaciele Szkoły niejednokrotnie okazywali wsparcie dla podejmowanych działań na rzecz dzieci chorych, potrzebujących pomocy. Tak było i 8.04.2022 r. Społeczność szkoły podkreśla działalność Hospicjum. Od lat nawiązuje do tradycji ludowej z piosenką, wierszem i wiosenną narracją. Jak zawsze z wyjątkową poetką, Marianną Bocian.