Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki ( dowiedz się więcej)
VII Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski - 28.04.2015 r. Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
21.04.2015.
 VII Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski
28 kwietnia 2015 r. (wtorek), godz. 14.00
Sala konferencyjna Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (parter)
 
Oznakuj swoją posesję! Apel Straży Miejskiej w Radzyniu Podlaskim. Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
20.04.2015.
 Straż Miejska w Radzyniu Podlaskim przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym (art. 47b ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń.
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma ważne znaczenie dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
 
Spotkanie "szerokopasmowe" w Radzyniu Podlaskim. Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
20.04.2015.

Spotkanie informacyjne pod hasłem "Internet wszędzie dobry, ale w domu najlepszy", odbyło się 16 kwietnia w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski. Jego celem była promocja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie". Już jesienią tego roku pojawią się operatorzy proponujący mieszkańcom naszego miasta korzystanie z szerokopasmowej sieci.
- Spójrzmy na nich łaskawym okiem, bo będą w stanie otworzyć nam możliwości, jaką daje szerokopasmowa sieć - zachęcał prowadzący spotkanie Piotr Chruściel. Chętni w wieku 45+ mogą się też zglaszać na bezpłatne szkolenia obsługi komputera i internetu.

Projekt zakłada powstanie do końca sierpnia 2015 roku blisko 3 tys. km sieci szerokopasmowej, która zapewni dostęp do szybkiego internetu 93% mieszkańcom Lubelszczyzny oraz 100% firm i instytucji. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Jej koszt to ponad 385 mln zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej, 10% z budżetu państwa, a 5% to środki własne województwa lubelskiego.
Czytaj całość
 
Wyniki konkursu ofert - zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
16.04.2015.
 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, po zatwierdzeniu protokołów z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 9 kwietnia 2015 r. i 10 kwietnia 2015 r., ogłasza i podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 marca 2015 r. na realizację w 2015 r. zadań  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z poniższym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Z podmiotami, którym została przyznana dotacja i które zaakceptują jej wysokość, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski podpisze stosowne umowy, po uprzednim uzupełnieniu ofert o zaktualizowane kosztorysy lub harmonogramy, które można pobrać ze strony internetowej http://www.radzyn-podl.pl/  lub w pokoju nr 105 Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.
 
VII WIELKIE RADZYŃSKIE FOTOGRAFOWANIE - 25.04.2015 r. Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
15.04.2015.
VII WIELKIE RADZYŃSKIE FOTOGRAFOWANIE 2015
 
Informacja dla osób, którym przyznano stypendium szkolne w roku 2014/2015 Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
14.04.2015.
 Informujemy, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku 2014/2015 zobowiązane są do złożenia oświadczenia dotyczącego danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
Oświadczenia prosimy składać w dniach 4 - 11 maja 2015 r.
Druki oświadczenia do pobrania w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 (sekretariat - I piętro lub pokój do spraw edukacji, kultury i sportu - II piętro).
 
Spotkanie z instruktorem nordic walking - 21.04.2015 r. Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
14.04.2015.
 
Przedstawienie pt. "Pieski świat" - kolejna akcja edukacji ekologicznej Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
13.04.2015.
 W dniu dzisiejszym, 13 kwietnia odbyła się kolejna akcja edukacji ekologicznej, w formie spektaklu teatralnego, skierowana dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Przedstawienie pt. "Pieski świat" wykonało Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Była to opowieść o psach, które zostały porzucone przez swoich właścicieli na wysypisku śmieci w środku lasu. W ich życiu pojawiła się jednak Mała Malinka, która wprowadziła w ich dotychczasowe istnienie porządek i ład.
Bohaterowie wraz z publicznością dowiedzieli się, iż człowiek produkuje coraz więcej śmieci, które nie mieszczą się już na składowiskach i zagrażając środowisku naturalnemu. Jest jedno rozwiązanie - segregacja odpadów. To właśnie Malinka pokazała swoim towarzyszom (i dzieciom oczywiście), co robić, by śmieci na wysypisku było mniej, jak mądrze segregować odpady i jakie są możliwości ich ponownego wykorzystania.
Czytaj całość
 
Loteria "Segregujesz - Zyskujesz" Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
13.04.2015.
 Dlaczego warto segregować odpady? Oprócz wartości ekologicznych i ekonomicznych Miasto Radzyń Podlaski przygotowało dodatkowe bonifikaty dla osób, które segregują śmieci i płacą terminowo!
Spośród wszystkich osób segregujących odpady i płacących za śmieci terminowo wylosowano 5 osób, które otrzymały upominki opatrzone logo "RADZYŃ SEGREGUJE!", ufundowane przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.
Szczęśliwcy zostali poinformowani o losowaniu i nagrodach telefonicznie. Odbiór upominków odbył się w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski.
Jeśli jeszcze nie segregujesz odpadów i nie zmieniłaś/eś deklaracji, zrób to już dziś i zobacz ile możesz zyskać!
 
Oprac. informacji: Piotr Tarnowski
Podinspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi.
 
Zapraszamy na "szerokopasmowe" spotkanie informacyjne w Radzyniu Podlaskim - 16 kwietnia 2015 r. Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
10.04.2015.
Cykl bezpłatnych "szerokopasmowych" spotkań informacyjnych stanowi element kampanii promującej projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Wiecej informacji o projekcie na stronie: http://szerokopasmowe.lubelskie.pl/

 
Ogłoszenie WFOŚiGW w Lublinie o naborze wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
09.04.2015.
Ogłoszenie WFOŚiGW w Lublinie o naborze wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej - II edycja konkursu 2015 r.
I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7 ogłasza drugą edycję konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2015 roku.
II. W konkursie mogą uczestniczyć w szczególności:
- samorządy wszystkich szczebli,
- szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe (za pośrednictwem organów prowadzących),
- państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska,
- organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska,
- jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo - badawcze, jeżeli prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska,
- osoby prawne, których jednym z zadań statutowych jest m.in. działalność oświatowo - wychowawcza (dotyczy szkół i placówek niepublicznych), a w przypadku pozostałych osób prawnych, jeżeli jednym z zadań statutowych jest działalność na rzecz ochrony środowiska.
III. Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć:
- dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz wyższych,
- edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów,
- wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej,
- innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska i możliwościach jego poprawy.
Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie zadania o różnorodnym charakterze.
IV. Podstawą do rozpatrzenia zadań jest złożenie wniosku - do dnia 30.04.2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie, tel. (81) 53-217-64  lub biurach terenowych  w:
- Białej Podlaskiej, ul. Al. 1000-lecia 28a/12,   tel. (83)  342-03-97, 342-11-73
- Chełmie, Pl. Niepodległości 1,  tel. (82)  562-75-75
- Zamościu, ul. Promienna 4,  tel. (84)  62-718-07, 639-30-94
ewentualnie przesłanie go na ww. adresy.
V. Regulamin konkursu, zatwierdzony uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr 570/2012 z dnia 29.08.2012 r. oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl w zakładce Obsługa beneficjentów. Można je otrzymać również w sekretariacie Funduszu i biurach terenowych w godz. 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).
VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2015 r.
 
Informacja w sprawie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Redaktor: Piotr Sławecki   
07.04.2015.
 W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2015 r. nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski, że wszystkie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przekazane do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w celu ściągnięcia należnej opłaty.
W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zachęca wszystkich mieszkańców do niezwłocznego uregulowania zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski lub na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w harmonogramie opłat.
 
Oprac. informacji: Piotr Tarnowski
Podinspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 786

Turystyczna marka Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski


Miasto Partnerskie - Egyek - Węgry

Miasto Partnerskie - Egyek - Węgry

Miasto Partnerskie - Nowy Tomyśl - Polska

Miasto Partnerskie - Nowy Tomyśl - Polska

Galeria zdjęć

Galeria Zdjęć

Fotoreportaże

Turystyczna ścieżka rowerowa "Bulwar nad Białką"

  
 

Wirtualny spacer po pływalni Aqua-Miś

  
 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

Projekty UE

Projekt - Akademia Kompetencji Kluczowych


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radzyń Podlaski

Samorządowy Informator

Samorządowy Informator SMS

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG

 CEIDG

Gospodarka Odpadami

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, MKRPA

 

Otwarty konkurs ofert - 2015 r.

 

Rządowe Centrum Legislacji

 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

USC i WSO

 

Dyżury Aptek

Dyżury Aptek w Radzyniu Podlaskim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego

PKS Radzyń Podlaski

Radzyński Magazyn Społeczno - Kulturalny "GROT"

 

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości
Urząd Miasta Radzyń Podlaski , 21-300 Radzyń Podlaski, ul.Warszawska 32, Tel.(+48 83) 351-24-60, Fax: (+48 83) 352-80-85, E-mail:sekretariat@radzyn-podl.pl
© 2008 Urząd Miasta Radzyń Podlaski; kontakt: SEKRETARIAT | WEBMASTER
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki ( dowiedz się więcej)