ogloszenia radzynZapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych w ramach naboru projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030. Informujemy, że nabór został przedłużony do dnia 28 lutego 2023 r.

Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

  • osób fizycznych,
  • instytucji publicznych,
  • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
  • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

  • powinny być zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski,
  • powinny być kompleksowe i przekrojowe - przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz, w terminie do dnia 28.02.2023 r. można złożyć:

  • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • papierowo przez przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA - PRZEDSIĘWZIĘCIA”,
  • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski pok. 118 (sekretariat). w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA - PRZEDSIĘWZIĘCIA”, w wyznaczonym wyżej terminie.

Formularz przedsięwzięć rewitalizacyjnych - plik do pobrania

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się poniżej.

Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030