Komunikaty/Ogłoszenia

W związku z prowadzonymi pracami przy wymianie sieci ciepłowniczej w.p. do Sp ZOZ zawiadamiamy że w dniu 18.07.2019r. od godz. 7:00 do Godz 17:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 83 352 71 01.

PUK nowyPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych  informuje odbiorców wody z sieci miejskiej w Radzyniu Podlaskim, że w godzinach nocnych, w dniach: od 15 lipca do 20 sierpnia będzie płukana  sieć wodociągowa. Może się to wiązać z pogorszeniem jakości dostarczanej wody oraz czasowym ograniczeniem dostaw na płukanych odcinkach. Za występujące z tego powodu niedogodności przepraszamy. Poniżej harmonogram płukania sieci.

urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!”.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskiej informuje, że w dniu 01. 07. 2019 r. zaistniała awaria sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej na wysokości ul. 11 Listopada skutkująca brakiem ciepłej wody w kranach w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM, w blokach mieszkalnych pomiędzy ul. Warszawską, a ul. Konstytucji 3 Maja (Osiedle Za Herbową). Przepraszamy mieszkańców za zaistniałą sytuację. Trwają prace nad możliwie szybkim usunięciem awarii.  

500plusJuż ponad 200 wniosków o świadczenie 500 +  i ponad 60 – o świadczenie 300+ wpłynęło drogą elektroniczną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim. Dział świadczeń Rodzinnych MOPS informuje, że wypełniając wniosek drogą elektroniczną w formularzu wniosku należy umieszczać wszystkie uprawnione dzieci do 18 roku życia, a więc także te, na które obecnie przyznawane jest świadczenie.

 

ogloszenia radzynOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Radzyń Podlaski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020".

ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Integracja Seniorów” przez oferenta: Stowarzyszenie Radzyńskie Wrzosy na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

500plusKierownik MOPS W Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch informuje że w Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja pod pozycją 924 opublikowana została ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładająca m.in. że świadczenie to przysługiwać będzie na każde dziecko bez względu na dochód, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wnioski przez internet będzie można składać już od 1 lipca 2019 r., przez rządowy portal Emp@tia, Portal Usług Elektronicznych PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną, czyli strony internetowe banków. W tradycyjnej formie papierowej wnioski będą przyjmowane przez MOPS od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Przetarg ustny nieograniczony na okazjonalne wydzierżawienie na okres 22-26 lipca br. miejsc na stoiska handlowe przy cmentarzu parafialnym (ul. Sitkowskiego) odbędzie się 26 czerwca o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (ul. Warszawska 32). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł od jednego stoiska.  Treść zarządzenia 

urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!” Jeśli  chcesz  zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i w konsekwencji znaleźć ciekawą pracę – zgłoś się po dokumenty rekrutacyjne do Urzędu Miasta pokój 15 na 3. piętrze.

500plusKierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o wyrównanie "500+" na pierwsze uprawnione dziecko należy składać od 1 lipca przez internet, natomiast od 1 sierpnia w formie papierowej, aż do końca września 2019 r. (złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane).

BO 2020Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, zaprasza do składania projektów do Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Termin składania wniosków od 15 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

herbWydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 zobowiązane są do złożenia OŚWIADCZEŃ dotyczących danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.