ogloszenia radzynUchwałą Nr XLIII/263/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z 26 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Miasta Radzyń Podlaski obszar rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje następujące ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bohaterów, Brzostówiecka, os. Bulwary, Chomiczewskiego, Cicha, Grobla Kasztanowa, Grobla Paradna, Gwardii, Henryka Sienkiewicza, I Lendzinek, pl. Ignacego Potockiego, II Lendzinek, Jana Pawła II, Jarosława Dąbrowskiego, Karola Krysińskiego, Koszary, Lubelska do skrzyżowania z Zabielską, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Ostrowiecka, Parkowa, Pocztowa, Pomiarowa, Romualda Traugutta, Rynek, Spokojna, Tadeusza Kościuszki, Targowa, Warszawska do skrzyżowania z ul. Ogrodową, Wincentego Witosa, pl. Wolności, Zabielska do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, Zamkowa, Budowlanych, Międzyrzecka, Płudzińska, Przemysłowa.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Radzyń Podlaski Uchwały Nr XLV/279/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030” w terminie 4.11.2022 r. - 5.12.2022r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgłaszane przedsięwzięcia:
• powinny być zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski,
• powinny być kompleksowe i przekrojowe - przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.
Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:
• osób fizycznych,
• instytucji publicznych,
• organizacji pozarządowych, kół, klubów,
• podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz, w terminie od dnia 4.11.2022 r. do dnia 5.12.2022 r. można złożyć:
• elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• papierowo przez przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,
• papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski pok. 118 (sekretariat). w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” , w wyznaczonym wyżej terminie.

Uwaga!
Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się poniżej.

Informacja w sprawie naboru

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Formularz przedsięwzięć rewitralizacyjnych - wersja edytowalna