min newsSzanowni Mieszkańcy i podatnicy Miasta Radzyń Podlaski. Uruchomiliśmy dla Państwa na naszej stronie Internetowej usługę ePodatki umożliwiającą całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o posiadanych wobec Miasta zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych oraz niektórych opłat.

Po zalogowaniu się do systemu podatnik ma dostęp do kompletu informacji dotyczących następujących zobowiązań:


- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- opłat związanych z zajęciem pasa drogowego,
- opłat z tytułu dzierżaw,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Ponadto podatnik otrzymuje informację o sposobie naliczenia podatku lub opłaty, o wysokości poszczególnych rat i terminie ich płatności, a także o istniejących zaległościach i należnych odsetkach. Informacje pobierane bezpośrednio z bazy danych urzędu są identyczne z tymi, którymi dysponują urzędnicy. Usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń podatków i opłat oraz umożliwia bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki wszczęcie procedury regulacji zobowiązań finansowych wobec Miasta za pomocą szybkich płatności elektronicznych.
Jeżeli użytkownik zdecyduje się na dokonanie zapłaty, wówczas wybiera odpowiednie należności wraz z odsetkami z prezentowanej listy, a następnie jest przekierowywany na stronę systemu PayByNet - KIR, skąd realizuje płatności przy wykorzystaniu własnego systemu bankowości internetowej. Więcej o płatnościach PayByNet pod adresem: https://www.paybynet.pl/dla-administracji/platnosci-internetowe-dla-administracji/

Korzyści:
- bezpośredni, nieograniczony czasem dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o wszystkich należnościach i terminach,
- oszczędność czasu, papieru i kosztów korespondencji pocztowej,
- czytelny i przejrzysty sposób prezentacji danych, logiczna struktura,
- łatwy dostęp do informacji o sposobie naliczenia podatków i opłat,
- możliwość szybkiego zgłoszenia i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości bez konieczności licznych wizyt w urzędzie,
- ułatwienie pracy - płatności elektroniczne są księgowane z elektronicznego wyciągu bankowego a decyzję o wysokości wpłaty i jej przeznaczeniu podejmuje podatnik,
- prosty sposób aktywacji konta – formularz elektroniczny login.gov.pl lub tylko jedna wizyta w urzędzie (podpisanie dokumentów),
- wszystkie informacje na jednym koncie.

Co zrobić aby móc korzystać z systemu ePodatki ?

- Procedura zakładania konta

Sposób I (bez wizyty w urzędzie)

Jeśli jesteś użytkownikiem Profilu Zaufanego lub posiadasz e-dowód z warstwą elektroniczną skorzystaj z opcji zakładania konta przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej na stronie klikając w ikonę: zaloguj się profilem zaufanym i zarejestruj konto podając niezbędne dane w formularzu rejestracyjnym. Po zarejestrowaniu konta pracownik Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim sprawdzi twoje dane rejestracyjne a o aktywacji konta zostaniesz poinformowany osobną wiadomością e-mail. Nasz pracownik sprawdzi Twoje dane rejestracyjne maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

Wybierz sposób logowania

Sposoby logowania

 

Sposób II (wymagana jest weryfikacja konta przez urzędnika)

Jeśli użytkownik nie posiada profilu zaufanego i będzie logował się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wypełnia formularz dostępny po naciśnięciu przycisku 

Po wysłaniu wypełnionego formularza za pomocą przycisku "utwórz konto" użytkownik otrzyma informacje o poprawnym zgłoszeniu konta do weryfikacji.

W celu potwierdzenia tożsamości i aktywacji utworzonego w Serwisie Internetowym konta należy dostarczyć do urzędu wypełniony wniosek. Pozwoli to pracownikom urzędu upewnić się, że użytkownik jest właścicielem lub współwłaścicielem konta lub kont zobowiązań finansowych oraz akceptuje Regulaminu korzystania z serwisu.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do urzędu osobiście.

Potwierdzenie osobiste jest możliwe w godzinach pracy Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, tj.: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30, I piętro w pokoju 107.

Od tej pory nie ma więcej konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków, opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

 

 

Pliki do pobrania:

- wniosek dla osoby fizycznej

- wniosek dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną

- regulamin korzystania z serwisu internetowego ePodatki

- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych