wegiel wnioskiBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) informuje, że Miasto Radzyń Podlaski przystępuje do sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Uprawnionymi do zakupu węgla będą gospodarstwa domowe, którym przysługuje dodatek węglowy. Wnioski o zakup węgla będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 2) od dnia 8 listopada 2022 r. w godzinach 8.00 - 15.00.
Wniosek o zakup węgla będzie zawierał oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o nienabyciu węgla po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Możliwy zakup dla jednego gospodarstwa domowego w roku 2022 wynosi 1,5 t węgla. Dystrybucja węgla będzie się odbywała według kolejności zgłoszeń. Za dystrybucję węgla odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Chmielowskiego 12. Transport zakupionego węgla leży po stronie nabywcy.

Przyjmowanie wniosków do 30 listopada.

WNIOSEK - doc
WNIOSEK - pdf