Komunikaty/Ogłoszenia

biala niedziela 2024Już w najbliższą niedzielę tj. 16.06 serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług lekarzy specjalistów podczas organizowanej wspólnie przez Miasto i Starostwo Powiatowe Białej Niedzieli 2024. W tym dniu będzie można skorzysać z porad lekarzy z I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

W tym dniu będą przyjmować: dermatolog, ginekolog, pulmonolog, diabetolog, chirurg-urolog, kardiolog, laryngolog, ortopeda, neurolog oraz opulista. Będą też świadczone bezpłatne badania: wzroku, słuchu, EKG, mierzenie ciśnienia, spirometria, cytologi oraz badanie poziomu cykru.

16.06, budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, godzina 9:00 - 13:00 rejestracja, 10:00 - 14:00 przyjecia pacjentów.

Więcej szczegółów na plakacie.

stop przemocyZespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Miasta Radzyń Podlaski wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim przystąpili do bezpłatnych ogólnopolskich kampanii edukacyjnych „Przeciwdziałanie przemocy domowej” oraz „Ciąża bez alkoholu – profilaktyka FASD” organizowanych przez Fundację Instytut Nowej Kultury.

Plakat promocyjny Kwalifikacja Akcja aktywizacja OHPLubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekt nr FELU.09.08-IP.02-0001/23-00 pn. „Kwalifikacja? Akcja! – aktywizacja zawodowa z OHP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. Celem głównym projektu jest udzielenie dla 100 osób młodych w wieku 15-29 lat wsparcia prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy w trakcie trwania projektu.

akcja kastracjaInformujemy, że Miasto Radzyń Podlaski, we współpracy z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z Bierunia, w dniach od dnia 2.05.2024 r. do dnia 30.11.2024 r. będzie prowadziło akcję bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) z terenu Miasta, będących w posiadaniu ich właścicieli lub opiekunów, jak również zwierząt bezdomnych.

Zwierzęta zakwalifikowane do zabiegów otrzymają niezbędne wyposażenie, jak również zostaną zaczipowane oraz wprowadzone do międzynarodowej bazy danych o zwierzętach SAFE ANIMAL.

3 maja 2024Burmistrz Miasta oraz Starosta Radzyński serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców Miasta oraz Powiatu Radzyńskiego do czynnego włączenia się w obchody 3-majowe. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 Mszą Świętą w kościele Trójcy Świętej w intencji Ojczyzny. Następnie, o godzinie 11:00, uczestnicy przemaszerują pod pomnik Konstytucji 3 Maja na placu Ignacego Potockiego, gdzie odbędzie się uroczyste podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu narodowego. Starosta Radzyński wygłosi przemówienie okolicznościowe, a następnie zostaną złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Dzień uświetnią także występy artystyczne.
Dodatkowo, 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy Mieszkańców, aby wywiesili w miarę możliwości na swoich posesjach flagę. To doskonała okazja do wyrażenia swojego patriotyzmu.

fundusze europejskie 2021 2027Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zachęca wszystkich zainteresowanych, do wzięcia udziału w Dniach Otwartych. Skierowane są one tylko i wyłącznie do potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie.

dragon 2024W pierwszej połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw - gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego br.

przemoc starsiZespół Interdyscyplinarny Miasta Radzyń Podlaski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje i zaprasza na bezpłatną konferencję pt. „Przemoc wobec osób starszych”, która transmitowana będzie z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 15.03.2024 r. w godzinach 11.30-14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

komunikat ptaki wodneW 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

wzmozony ruch wojskOd 12 lutego br., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

2024 zajecia treningMiasto Radzyń Podlaski, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Fundacja DialogMed zaprasza na bezpłatne zajęcia z komunikacji. Program ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji komunikacyjnej i językowej uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Potrzeba realizacji programu jest następstwem izolacji dzieci podczas zagrożenia epidemiologicznego oraz dynamicznego rozwoju technologii (telefon, internet).

Zagadnienia programowe:
- niwelowanie barier komunikacyjnych w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
- werbalne i poza werbalne uczestnictwo w interakcjach;
- techniki właściwych form przekazu (nadawanie i odbieranie komunikatów);
- rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych;
- ćwiczenia językowe poprawiające wymowę i artykulację, rozwijające słownictwo i doskonalące sprawność słuchową i wzrokową.

Zapraszamy!

dzień walki z rakiemW niedzielę 4 lutego obchodzony jest XXIII Światowy Dzień Walki z Rakiem 2024. Dzień ten został ustanowiony w roku 2000, podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu.
Rak to choroba, w której komórki rozrastają się w sposób niekontrolowany, powodując powstawanie guzów. W krajach Unii Europejskiej nowotwory stały się główną przyczyną zgonów. Rak jest najczęściej diagnozowany u osób w średnim i starszym wieku. Jednak do zmian w komórkach, które prowadzą do nowotworu dochodzi znacznie wcześniej.

oblodzeIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje, że w nocy z 02 na 03 lutego br. na terenie województwa lubelskiego może nastąpić zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

herbBurmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2024 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Więcej szczegółów w ZARZĄDZENIUPOBIERZ wzór oferty zadania publicznego.

urzad miasta15 stycznia miejska komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs i dokonała podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki. Niezmiennie największą dotację z zakresu sportu otrzymał klub Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski zaś z dziedziny kultury Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego.

plakat zimaTo Twoja sprawa i obowiązek, żeby zadbać o swojego psa. Szczególnie teraz, kiedy na dworze pada deszcz, śnieg i panuje chłód, zwróć uwagę na warunki, w jakich utrzymujesz swoje zwierzę! Zimą zwierzę jest narażone na hipotermię, odmrożenia, a nawet śmierć.
Twoim obowiązkiem i zwykłą przyzwoitością jest zapewnić zwierzęciu ciepłe schronienie, pożywienie, dostęp do wody oraz opiekę.
Jeśli Twoje zwierzę przebywa na zewnątrz, zapewnij mu ciepłe schronienie. Niech pomieszczenie chroni przed wiatrem i zimnem. Jeśli pies przebywa w budzie, musi być ona szczelna. Możesz ją ocieplić np. styropianem czy płytą OSB. Ustaw budę na palecie, to odizoluje ją od podłoża. Koniecznie włóż do niej słomę, sprawdzi się to lepiej niż koce czy inne materiały, które przemoczone są bezużyteczne.

rozporzadzenie wojewodaWojewoda Lubelski na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

urzad miastaDziałając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, informujemy o planowanym na dzień 28 grudnia br. wyłączeniu oraz zablokowaniu usług.

Ferie z WOTProgram „Ferie z WOT” został przygotowany z myślą przede wszystkim o pełnoletnich uczniach szkół średnich, studentach oraz nauczycielach. Jest to propozycja także dla rodziców, których dzieci w tym czasie spędzają czas poza domem np. na obozach zimowych. W ubiegłym roku w ramach projektu „Ferie z WOT”, kilkaset ochotników wstąpiło w szeregi WOT.

urzad miasta

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór wniosków rozpoczyna się od 12.12.2023 r. i potrwa do 10.01.2024 r. Więcej szczegółów w OGŁOSZENIU.