Komunikaty/Ogłoszenia

fundusze europejskie 2021 2027Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zachęca wszystkich zainteresowanych, do wzięcia udziału w Dniach Otwartych. Skierowane są one tylko i wyłącznie do potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie.

dragon 2024W pierwszej połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw - gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego br.

przemoc starsiZespół Interdyscyplinarny Miasta Radzyń Podlaski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje i zaprasza na bezpłatną konferencję pt. „Przemoc wobec osób starszych”, która transmitowana będzie z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 15.03.2024 r. w godzinach 11.30-14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

komunikat ptaki wodneW 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

wzmozony ruch wojskOd 12 lutego br., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

2024 zajecia treningMiasto Radzyń Podlaski, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Fundacja DialogMed zaprasza na bezpłatne zajęcia z komunikacji. Program ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji komunikacyjnej i językowej uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Potrzeba realizacji programu jest następstwem izolacji dzieci podczas zagrożenia epidemiologicznego oraz dynamicznego rozwoju technologii (telefon, internet).

Zagadnienia programowe:
- niwelowanie barier komunikacyjnych w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
- werbalne i poza werbalne uczestnictwo w interakcjach;
- techniki właściwych form przekazu (nadawanie i odbieranie komunikatów);
- rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych;
- ćwiczenia językowe poprawiające wymowę i artykulację, rozwijające słownictwo i doskonalące sprawność słuchową i wzrokową.

Zapraszamy!

dzień walki z rakiemW niedzielę 4 lutego obchodzony jest XXIII Światowy Dzień Walki z Rakiem 2024. Dzień ten został ustanowiony w roku 2000, podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu.
Rak to choroba, w której komórki rozrastają się w sposób niekontrolowany, powodując powstawanie guzów. W krajach Unii Europejskiej nowotwory stały się główną przyczyną zgonów. Rak jest najczęściej diagnozowany u osób w średnim i starszym wieku. Jednak do zmian w komórkach, które prowadzą do nowotworu dochodzi znacznie wcześniej.

oblodzeIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje, że w nocy z 02 na 03 lutego br. na terenie województwa lubelskiego może nastąpić zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

herbBurmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2024 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Więcej szczegółów w ZARZĄDZENIUPOBIERZ wzór oferty zadania publicznego.

urzad miasta15 stycznia miejska komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs i dokonała podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki. Niezmiennie największą dotację z zakresu sportu otrzymał klub Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski zaś z dziedziny kultury Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego.

plakat zimaTo Twoja sprawa i obowiązek, żeby zadbać o swojego psa. Szczególnie teraz, kiedy na dworze pada deszcz, śnieg i panuje chłód, zwróć uwagę na warunki, w jakich utrzymujesz swoje zwierzę! Zimą zwierzę jest narażone na hipotermię, odmrożenia, a nawet śmierć.
Twoim obowiązkiem i zwykłą przyzwoitością jest zapewnić zwierzęciu ciepłe schronienie, pożywienie, dostęp do wody oraz opiekę.
Jeśli Twoje zwierzę przebywa na zewnątrz, zapewnij mu ciepłe schronienie. Niech pomieszczenie chroni przed wiatrem i zimnem. Jeśli pies przebywa w budzie, musi być ona szczelna. Możesz ją ocieplić np. styropianem czy płytą OSB. Ustaw budę na palecie, to odizoluje ją od podłoża. Koniecznie włóż do niej słomę, sprawdzi się to lepiej niż koce czy inne materiały, które przemoczone są bezużyteczne.

rozporzadzenie wojewodaWojewoda Lubelski na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

urzad miastaDziałając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, informujemy o planowanym na dzień 28 grudnia br. wyłączeniu oraz zablokowaniu usług.

Ferie z WOTProgram „Ferie z WOT” został przygotowany z myślą przede wszystkim o pełnoletnich uczniach szkół średnich, studentach oraz nauczycielach. Jest to propozycja także dla rodziców, których dzieci w tym czasie spędzają czas poza domem np. na obozach zimowych. W ubiegłym roku w ramach projektu „Ferie z WOT”, kilkaset ochotników wstąpiło w szeregi WOT.

urzad miasta

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór wniosków rozpoczyna się od 12.12.2023 r. i potrwa do 10.01.2024 r. Więcej szczegółów w OGŁOSZENIU.

odśnież8mW związku z trwającym sezonem zimowym 2023/2024 przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników.

ambasador23Do 5 stycznia 2024 roku można zgłaszać kandydatów do jubileuszowej XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju i za granicą. Laureatów poznamy w I półroczu 2024 roku podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

– Tytuł Ambasadora to wyraz naszej wdzięczności za promowanie regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Doceniamy osiągnięte sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze oraz w działalności społecznej – wyjaśnia w przesłanym piśmie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

cukrzyca typu 214 listopada obchodzony był Światowy Dzień Cukrzycy. Cukrzyca stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. W Polsce choruje na nią około 3 mln osób, a przewiduje się, że do 2030 roku co dziesiąty Polak będzie zmagał się z tą chorobą.

pomiarowaMiasto w dniu 24 października 2023 r. ogłosiło przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej nr 102027L – ul. Pomiarowa w Radzyniu Podlaskim”. W dniu 9 listopada 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert wykonawców, którzy są zainteresowani wykonaniem powyższego zadania inwestycyjnego.

profilaktyka rak piersiOd 1 listopada 2023 roku została poszerzona grupa kobiet, które mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programów profilaktycznych na NFZ. Zmiany dotyczą programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki raka piersi. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie rozpoznaje się w Polsce raka piersi u ok. 20 tysięcy kobiet. Rak szyjki macicy jest wykrywany u ok. 3 tysięcy pań rocznie. Stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet.