Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z pielęgnacji terenów zieleni i ogrodów przydomowych, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych. Do tych odpadów zaliczamy:

 

- bioodpady kuchenne („BIO kuchenne”)- worek jasnobrązowy;

- bioodpady z terenów zielonych („BIO zielone”)- worek ciemnobrązowy lub zielony (dostarczony przez tut. Urząd).

UWAGA! W workach ciemnobrązowych lub zielonych będą odbierane wyłącznie odpady zielone, z pielęgnacji ogrodów i innych terenów zieleni (trawa i liście)- max 6 worków miesięcznie z danej nieruchomości.

Warto pamiętać, że tego typu odpady można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

 

Kompostować można:

- liście, patyki, ścięta trawa;

- odpady z warzyw i chwasty;

- nieprzetworzone resztki popraw;

- herbata, kawa;

- skorupki i kartony po jajkach, serwetki papierowe;

- obierki z owoców;

 

PAMIĘTAJ, że nie można mieszać bioodpadów z innymi odpadami. Domieszka nawet niewielkiej ilości innych odpadów dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania.

 

Jak założyć kompostownik dowiesz się tutaj:

Jak założyć kompostownik