Informacje dla mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski w sprawie odpadów komunalnych - czy i co się zmienia w 2016 roku?

Informacja o opłatach:

Miasto Radzyń Podlaski informuje wszystkich mieszkańców, że w związku z brakiem zmian w cenniku za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz numerów kont bankowych do wpłat tut. Urząd nie będzie wysyłał harmonogramów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat za "śmieci" można dokonywać jak dotychczas tj. przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski do piątego każdego następnego miesiąca ("płatność z dołu").

Informacja o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych:

W związku ze zmianami w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych należy sprawdzić w jakie dni odbierane są poszczególne frakcje odpadów komunalnych. Przypominamy, że odpady niesegregowane od 1 stycznia 2016 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu, zgodnie ze zmianą w uchwale nr X/52/2015 z 26 czerwca 2015 r. Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Chcesz, żeby Twoje odpady były odbierane nawet co tydzień? Zmień deklarację już dzisiaj i sprawdź ile możesz zyskać przechodząc na segregowane!

Przejście na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych można dokonać w każdej chwili zmieniając złożoną deklarację, w pokoju nr 103 tut. Urzędu Miasta, zapraszamy!