DSC 0020Dnia 27 października 2015 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się Finał Konkursu o Puchar Recyklingu.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród w kategorii Edukacja Recyklingowa zostały przyznane dyplomy i nagrody w poszczególnych podkategoriach konkursu. Wśród nich była podkategoria "Gminy, przedsiębiorstwa i pozostałe", gdzie nasze Miasto Radzyń Podlaski zdobyło I miejsce!

Działania poszczególnych podmiotów oceniane były na podstawie danych z 2014 r., przesłanych szczegółowych formularzy, dokumentów potwierdzających konkretne inwestycje itd. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, nastąpiła weryfikacja poprawności i zgodności danych, a następnie liczne posiedzenia kapituły konkursowej. Po burzliwych debatach ogłoszono zwycięzców, w tym Radzyń Podlaski.

Otrzymane nagrody rzeczowe Miasto Radzyń przeznaczy na nagrody w konkursach i wydarzeniach w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej wśród mieszkańców.

Ponadto Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Adamkach, gdzie zagospodarowywane są odpady z Radzynia Podlaskiego w kategorii Lider Odzysku uzyskał jedną z pierwszych nagród, gratulujemy!

Galeria: