Burmistrz Miasta dnia 18 listopada 2015 r. zaprasza wszystkich mieszkańców Radzynia Podlaskiego do Autobusu Energetycznego!

Autobus do mobilne centrum edukacyjno - informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego mieszkańca do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, pracy, szkole, lokalnym środowisku. Autobus to mobilne laboratorium, wyposażony w modele, makiety, prezentacje przedstawiające najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie poszanowania energii.

Autobus energetyczny będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Radzynia Podlaskiego dnia 18 listopada 2015 r. w godzinach 8:00 - 16:00 na dziedzińcu Pałacu Potockich, wstęp wolny, zapraszamy!

Oficjalny plakat wydarzenia -->