InfoMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 stycznia 2022 r. uległy zmianie stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 30 listopada 2021 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr XXXIV/210/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Na podstawie uchwały stawki w 2022 r. wynoszą:

  • 25 zł za osobę miesięcznie, w przypadku braku kompostowania bioodpadów;
  • 24 zł za osobę miesięcznie, w przypadku kompostowania bioodpadów (Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady nie mogą wystawiać BIO).