Miasto Radzyń Podlaski informuje, że od dzisiaj tj. 6 listopada 2020 r. wszystkie odpady powstałe w Izolatorium domowym muszą być wystawiane wyłącznie w CZARNYCH WORKACH (własnych). Worki czerwone nie będą już dostarczane przez tut. Urząd.

Odbiór odpadów zakaźnych (z Izolatoriów) odbędzie się:

1. 10 listopada (wtorek)

2. 17 listopada (wtorek)

3. 23 listopada (wtorek)

4. 27 listopada (piątek)