Jeśli jesteś zarażony wirusem SARS-Co-V-2 (COVID-19) musisz przeczytać poniższe informacje.

Zgodnie z opublikowanym 10 kwietnia 2020 r. przez Wojewodę Lubelskiego Poradnikiem postępowania z odpadami powstającymi w izolatoriach zbiorowych, izolatoriach domowych i miejscach kwarantanny wszystkie odpady powstałe w miejscach objetych izolatorium traktuje się jako odpady medyczne. Odpady te może odebrać wyłącznie wyspesjalizowana firma posiadająca zezwolenie na odbiór i utylizację odpadów medycznych. Odbiór odpadów z izolatorium w Radzyniu Podlaskim organizuje Burmistrz Miasta.

Izolatorium krok po kroku:

- Sanepid przekazuje Miastu Radzyń Podlaski listę nieruchomości objętych izolatorium domowym

- Miasto Radzyń Podlaski przekazuje listę do firmy UTYLIMED Sp. z o. o. z Lublina

- Miasto Radzyń Podlaski dostarcza czerwone worki do izolatoriów domowych

- wszystkie powstałe odpady wrzucasz do swoich worków, a następnie wkładasz je do dostarczonego, czerwonego worka

- odpady z izolatorium domowego odbiera wyłącznie firma UTYLIMED Sp. z o. o. z Lublina (numer tel. 81 441 53 08)

- w piątek w godz. 10:00 - 15:00 zgłoś pod nr 601 703 281, czy nadal jesteś objetym izolatorium

- jeśli Twój lekarz rodzinny przedłuży Ci izolatorium, poinformuj nas niezwłocznie!

- masz pytania, dzwoń pod nr 601 703 281 lub 83 351 24 67