herbSzanowni Państwo, Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Radzyń Podlaski

Niniejszym informuję, że od 1 stycznia 2020 r. Miasto Radzyń Podlaski nie będzie obejmowało systemem gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych tj. nieruchomości na których prowadzona jest wszelkiego typu działalność gospodarcza.

W związku z powyższym Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Radzyń Podlaski zobowiązani będą do zawarcia umowy cywilno - prawnej na wywóz odpadów z firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów.

Jerzy Rębek

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski