logo puchar recyklinguMiasto Radzyń Podlaski, decyzją kapituły konkursowej XX edycji Konkursu o Puchar Recyklingu, za działania i zaangażowanie w zakresie gospodarki odpadami w 2018 r. zostało laureatem konkursu w kategorii "Rekordowy karton".

Wyróżnienie jest tym bardziej ważne i cenne gdyż przyznawane jest tylko jednej gminie ze wszystkich zgłoszonych do konkursu. Otrzymanie nagrody i samo wyróżnienie naszego miasta potwierdza jednoznacznie, że kierunek zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi, który Miasto Radzyń obrało jest prawidłowy, a nastawienie na edukację ekologiczną, zwiększanie świadomości mieszkańców, a także dobre wyniki w selektywnej zbiórce zostały docenione w najlepszym, branżowym konkursie w Polsce.

Odbiór nagrody odbył się podczas międzynarodowego kongresu Envicon, na terenie i w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Główną nagrodę w postaci Pucharu Recyklingu w kat. Rekordowy Karton odebrał Piotr Tarnowski- Inspektor Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, który w imieniu Miasta złożył wniosek i odpowiedzialny jest za edukację ekologiczną, ochronę środowiska i gospodarkę odpadami komunalnymi.

 Konkurs Puchar Recyklingu organizowany jest od 1999 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Konkurs jest skierowany zarówno dla gmin, jak i przedsiębiorstw, które zajmują się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. W przypadku gmin i przedsiębiorstw komisja konkursowa ocenia poziomy odzysku poszczególnych frakcji odpadów, ekoinnowacje oraz działania edukacyjne. Podmioty te walczą o nagrody główne, którymi są Puchary Recyklingu, a także o nagrody za wyniki we frakcjach. Każdego roku finał konkursu odbywa się podczas prestiżowego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment.

Konkurs jest organizowany przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”, najbardziej poczytne i rozpoznawalne czasopismo łączące administrację rządową i samorządową z branżą komunalną i ochroną środowiska. Poniżej kilka zdjęć z kongresu, wręczeniu nagród i uroczystej gali.