Program propagowania kompostowania na terenie Miasta Radzyń Podlaski jest komentowany i stawiany jako wzór w ogólnopolskich mediach branżowych.

Program został opracowany, aby w pełni realizować założenia gospodarki odpadów komunalnych w systemie zamkniętym, zmniejszyć ilość odbieranych odpadów biodegradowalnych i składowanych odpadów na składowisku, zwiększyć poziomy odzysku, a także zmaksymalizować ponowne użycie wytworzonych odpadów. Ponadto w prosty sposób udowadnia, że poprzez kompostowanie naszych odpadów z kuchni, czy ogrodu uzyskujemy czysty, żyzny i darmowy nawóz dla roślin.

Urząd Miasta przyjął ok 600 wniosków o kompostowniki. Mieszkańcy Radzynia otrzymali już ponad 300 sztuk, kolejni czekają w kolejce. Miasto stara się pozyskać środki na zakup kolejnych termonkompostowników ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasze starania docenił branżowy portal Teraz Środowisko. To spore wyróżnienie i potwierdzenie, że kierunek, który obraliśmy jest prawidłowy, że warto stawiać na ekologię i edukację ekologiczną. Zobacz więcej tutaj:

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/darmowe-kompostowniki-odpady-biodegradowalne-frakcja-bio-7551.html