Miasto Radzyń Podlaski w ramach zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie Eco Miasto 2018 r. wzięło udział w wizycie studyjnej w instalacjach Dalkii Centre-est we Francji (region Lyonu). Wizyta odbyła się w dniach 14 - 16 maja 2019 r.

Przypomnijmy, Miasto Radzyń za swoje osiągnięcia w gospodarce odpadami w obiegu zamkniętym zostało laureatem prestiżowego konkursu Eco Miasto 2018, więcej poniżej:

https://www.radzyn-podl.pl/gospodarka-odpadami/2078-miasto-radzyn-podlaski-eco-miastem-2018.html?highlight=WyJlY28iXQ==

 

Główną nagrodą w konkursie był wyjazd do Francji, regionu Lyonu. Miasto Radzyń reprezentował Piotr Tarnowski- Inspektor WZM, który odpowiedzialny był za wniosek do Eco Miasta oraz na co dzień zajmujący się m.in. gospodarką odpadami komunalnymi oraz edukacją ekologiczną. Wizyta podzielona została na trzy dni.

 

Pierwszego dnia odwiedziliśmy sieć ciepłowniczą Lyonu, Surville- nowootwartą ciepłownię biomasową. Ciepłownia obejmuje dwa kotły o mocy 17 MW każdy (trzeci będzie uruchomiony w 2023 r.), wytwarzające energię w oparciu o odpady z miejscowego sektora drewna energetycznego. Posiada również 4 kotły gazowe o mocy 19 MK każdy. Po raz pierwszy we Francji, kotły zostrały wyposażone w kondensator termodynamiczny, który pozwala zoptymalizować odzysk ciepła ze spalin. W taki sposób został poprawiony bilans środowiskowy sieci ciepła. Instalacja będzie docelowo dostarczać 20% ciepła do sieci metropolitarnej. Projekt pozwala również obniżyć wysokość faktury za energię abonentów dzięki zastosowaniu obniżonej stawki VAT. Dzięki oddaniu do użytku ciepłowni w Surville i efektywnemu odzyskowi odpadów komunalnych w zakładzie termicznego przekształcania odpadów w Gerland, ciec ciepłownicza Metropolii Lyońskiej jest zasilana w 65% energią odnawialną i z odzysku. Pozwala to na uniknięcie rocznie 126 tys. ton emisji CO2, co stanowi odpowiednik 50 tys. samochodów wyłączonych z ruchu drogowego tej aglomeracji.

 

Drugiego dnia mieliśmy przyjemność poznać pracę i technologię Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów z ich odzyskiem energetycznym w Villefranche- sur- Saone. Zakład zbudowany w 2000 r., esploatowany przez Dalkię Wastenergy od 2003 r. W 2010 r. obok zakładu oddano do użytku ciepłownię na drewno o mocy 2 MW. Ciepłownia uzupełnia ciepło wytwarzane poprzez termiczne przekształcanie odpadów, całkowicie pokrywając zapotrzebowanie miejskiej cieci ciepłowniczej. Klientem zakładu jest międzygminny związek zarządzający gospodarką odpadami Beajolais- Dombes, ich usuwaniem, przekształcaniem i odzyskiem. Zarządza strumieniem odpadów wytwarzanym przez 260 gmin i ok. 350 tys. mieszkańców w departamentach: Rhone, I`Ain i Saone- et- Loire. Spalanie odpadów odbywa się w dwóch piecach rusztowych z odzyskiem energii (4,5 ton/ godzinę i 6,5 ton/ godzinę). Przepustowość znamionowa 80 000 ton rocznie. Zakład posiada kocioł 2 MW oraz dwa awaryjne kotły gazowe o mocy 5 MW i 250 m2 paneli fotowoltaicznych. Energia odnawialna wynosi 16 000 MWh pary i 12 650 MWh energii elektrycznej.

Tego dnia odwiedziliśmy również Zakład sortowania, metanizacji i kompostowania odpadów w Bourg - en- Bresse. W zakładzie przekształca się zmieszane odpady komunalne i odpady zielone. Stosuje się technologie mechaniczno- biologicznego sortowania, metanizacji oraz kompostowania. Przepustowość znamionowa wynosi 66 000 ton odpadów zmieszanych i 7 500 ton odpadów zielonych rocznie. Z przekształconych odpadów organicznych wytwarza 21 000 ton kompostu, zgodnego z normą NFU 44 - 051, który wykorzystywany jest w 100% przez lokalnych rolników.

 

Ostatniego dnia byliśmy w Dalkia Energy Savings Center (DESC). DESC to centrum zarządzania efektywnością energetyczną. Monitoruje i zarządza w czasie rzeczywistym rozproszonymi instalacjami energetycznymi klientów. Pozwala na ciągłą optymalizację zużycia energii oraz utrzymanie gwarantowanych parametrów jakościowych i komfortu. Dzięki benchmarkowi pomiędzy instalacjami, kompetencjom zespołów analityków i ekspertów energetycznych, Dalkia zobowiązuje się kontraktowo do generowania oszczędności energii.

 

Aktualnie, cieć ciepłownicza Centre Metropole doprowadza ciepło na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do ok 45 tys. mieszkań. Od 2027 r. ilość dostarczanej energii zwiększy się trzykrotnie, aby nadążyć za rozwojem wschodniej części aglomeracji. Wówczas liczba ogrzewanych przez Dalkię mieszkań wzrośnie do ok 130 tys. Sieć będzie całkowicie zmodernizowana. Zostanie utworzonych 65 km sieci ciepłowniczej i 4,5 km sieci chłodu. Dodatkowo, w ramach umowy na koncesję udzielonej Dalkii- ELM przez Metropolę, na której terenie leżą wspomniane sieci, wybudowano nową ciepłownię wykorzystującą biomasę i gaz.

 

Cała wizyta była niezwykle ciekawym, pełnym wiedzy i wymiany doświadczeń spotkaniem z innym podejściem do tematu odpadów oraz energii, spotkaniem z specjalistami z branż w wyjątkowych miejscach. Mamy nadzieję, że Miasto Radzyń ponownie osiągnie podobny sukces na arenie ogólnopolskiej i będzie miało możliwość kolejnych inspirujących wyjazdów. Mamy pewność, że wymiana doświadczeń i nabyta wiedza posłuży rozwojowi Miasta w zakresie energetyki i gospodarki odpadów komunalnych.

 

Galeria zdjęć z wyjazdu:

 

Zdjęcia: Piotr Tarnowski