zzokW związku z tym, że od 1 kwietnia 2019 r. znacząco wzrosną ceny za zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że w najbliższym czasie zmuszony będzie do podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w mieście Radzyń Podlaski na 2019 rok.

Miasto Radzyń Podlaski jest zobowiązane do pokrywania kosztów za zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych powstających na jego terenie. Powstałe koszty pokrywane są z opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta oraz podmioty gospodarcze.

Po przeprowadzeniu analizy kosztów, aby pokryć zobowiązania w ZZOK w Adamkach, Miasto Radzyń Podlaski zmuszone jest do podniesienia opłat za odpady komunalne.

Planowane zmiany opłat powinny nastąpić od maja 2019 r.