min odpadyRadzyńska firma SPOMLEK kupiła urządzenie do pomiaru poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłami PM2,5 oraz PM10, których oddziaływanie wpływa w bardzo negatywnie na nasze zdrowie. Zanim wyjdziesz na spacer lub pobiegać koniecznie zapoznaj się z jakością powietrza w naszym mieście.

Dzięki inwestycji Spomleku każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł sprawdzić czym oddycha każdego dnia.

Niska emisja z którą mamy do czynienia każdego dnia, szczególnie okresu grzewczego to emisja szkodliwych pyłów i gazów na małej wysokości (szczególnie PM 2,5 i PM 10). Chodzi głównie o kominy, samochody i inne źródła emisji znajdujące się na wysokości zwykle do 10 metrów. Właśnie dlatego zjawisko to jest tak szkodliwe. Zanieczyszczenia, które trafiają do powietrza na tej wysokości, gromadzą się nad terenem, z którego pochodzą (np. nad naszymi domami), wyrządzając duże szkody. Przyczyną powstania niskiej emisji jest nieefektywne spalanie paliw (np. w domowych piecach) oraz emisja komunikacyjna (samochodowa).

Przypomnijmy:

PM 2,5 – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Powoduje skrócenie średniej długości życia, wzrost zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz

PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

Przyczyny niskiej emisji:

- ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieciami,

- korzystanie z przestarzałych pieców, które nie spełniają norm, nie mają filtrów

- nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,

- ruch samochodowy,

- energetyka oparta na węglu, mała popularność odnawialnych źródeł energii. 

 

tworzymy atmosfere_ufo
tworzymy atmosferę - działki_pop.
tworzymy atmosferę_palma
piec_poprawiony

Konsekwencje:

Oblicza się, że rocznie ponad 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie na choroby, których przyczyną jest zanieczyszczenie powietrza. Niska emisja powoduje liczne choroby nie tylko układu oddechowego, takie jak astma i nowotwór płuc, ale także niesie wiele innych groźnych konsekwencji dla całego organizmu. Choroby, które kiedyś były rzadkie, obecnie stały się powszechne.

W konsekwencji oddychania takim powietrzem w Polsce wszyscy jesteśmy biernymi palaczami.

Nie tylko zdrowie pojedynczych ludzi jest narażone w wyniku długiej ekspozycji na niską emisję. Powoduje ona także m.in. duże zmiany klimatyczne na całym świecie, kwaśne deszcze, dziurę ozonową, przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad budynków (w wyniku osadzania się na nich dwutlenku siarki). Można zatem powiedzieć, że ten problem jest zarówno lokalny, jak i globalny.

Sposoby likwidacji i ograniczania niskiej emisji

1. Rezygnacja z ocieplania budynków węglem na rzecz ekologicznych źródeł ciepła, takich jak biomasa (pellet), energia słoneczna, energia Ziemi itd.;

2. Ograniczenie emisji komunikacyjnej, czyli:

- rezygnacja z ruchu samochodów osobowych,

- rozwój i promowanie komunikacji publicznej oraz rowerowej,

- tworzenie rozwiązań typu Parkuj i Jedź (park&ride),

- carpooling, czyli użyczanie sobie samochodów osobowych do wspólnych dojazdów do pracy,

- promowanie ekologicznej jazdy samochodem (np. sprawdzania ciśnienia w oponach, hamowania silnikiem, ograniczanie przewożonego bagażu)

- korzystanie z paliw ekologicznych,

- korzystanie z pojazdów elektrycznych,

- akcje okolicznościowe, takie jak Dzień bez Samochodu;

3. Niepalenie w piecach odpadów;

4. Wymiana przestarzałych pieców i pozyskiwanie przez samorządy dotacji na ten cel;

5. Wprowadzanie norm i wymogów dla kotłów i domowych pieców;

6. Sadzenie roślin w najbliższym otoczeniu.

Monitoring jakości powietrza sprawdzisz na stronie internetowej Spomleku: http://powietrze.spomlek.pl/ lub klikając w poniższy link:

--> SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA <--