17 października 2017 r. podczas trwających Międzynarodowych Targów Poznańskich POL - ECO SYSTEM odbył się Finał XVIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu i gala wręczenia nagród.

Kapituła XVIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu, zorganizowanego przez ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu, przyznała Miastu Radzyń Podlaski nagrodę specjalną  od Fundacji PlasticsEurope Polska w kategorii "Edukacja recyklingowa" za osiągnięcia edukacyjne. Nagrodę finansową tj. 5 000,00 zł na działania edukacyjno - ekologiczne odebrał Piotr Tarnowski- Inspektor WZM Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, który prowadzi zadania z zakresu edukacji ekologicznej w naszym mieście, a wręczył prezes PlasticsEurope Polska.

Przypomnijmy, Miasto Radzyń Podlaski, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez cały rok kalendarzowy prowadzi edukację ekologiczną. Zadania realizowane przez tut. urząd obejmują wszystkich mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. Poprzez liczne akcje jak konkursy, testy wiedzy, pikniki ekologiczne, spektakle teatralne, loterie, publikacje w prasie, internecie, wydawanie różnych broszur, ulotek, spotkania, prelekcje w szkołach i przedszkolach, a także dystrybucja eko gadżetów, mieszkańcy naszego miasta przyswajają, poszerzają i utrwalają wiedzę z zakresu ekologii. Działania Miasta poczynione w 2016 r. mające na celu edukację ekologiczne mieszkańców dostrzegła kapituła Konkursu o Puchar Recyklingu przyznając nagrodę specjalną od Fundacji PlasticsEurope Polska w kategorii "Edukacja recyklingowa".

To już drugie wyróżnienie na ogólnopolskiej arenie dla naszego miasta w zakresie edukacji ekologicznej. Przypomnijmy, że w 2015 r. Miasto Radzyń zdobyło nagrodę główną w XVI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu w kategorii edukacji recyklingowej, za działania edukacyjne w 2014 r. Otrzymane wyróżnienie w 2017 r. tym bardziej cieszy, że jest przyznane po raz drugi. Stanowi niepodważalne świadectwo słuszności działań edukacyjnych jakie prowadzi Miasto Radzyń. Efekty tych działań widoczne są każdego dnia w szkołach, domach, pracy. Takie wyróżnienie bez wątpienia napędza nas do dalszych działań, które z pewnością będziemy wykonywać.

 

Galeria wręczenia nagród:

foto: Piotr Grzybak