Laureat konkursuKapituła XVIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu, zorganizowanego przez ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu, przyznała Miastu Radzyń Podlaski specjalną nagrodę od Fundacji PlasticsEurope Polska.

Miasto Radzyń Podlaski, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez cały rok kalendarzowy prowadzi edukację ekologiczną wśród mieszkańców. Zadania realizowane przez tut. urząd obejmują łącznie ok 10 000 mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. Poprzez liczne akcje jak konkursy, testy wiedzy, pikniki ekologiczne, spektakle teatralne, loterie, publikacje w prasie, internecie, wydawanie różnych broszur, ulotek, spotkania, prelekcje w szkołach i przedszkolach, a także dystrybucja eko gadżetów, mieszkańcy naszego miasta przyswajają, poszerzają i utrwalają wiedzę z zakresu ekologii. Działania Miasta w 2016 r. mające na celu edukację ekologiczne mieszkańców dostrzegła kapituła Konkursu o Puchar Recyklingu przyznając nagrodę specjalną od Fundacji PlasticsEurope Polska. Odbiór nagrody odbędzie się 17 października 2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL ECO SYSTEM w Poznaniu.

To już drugie wyróżnienie na ogólnopolskiej arenie dla naszego miasta w zakresie edukacji ekologicznej. Przypomnijmy, że w 2015 r. Miasto Radzyń zdobyło nagrodę główną w XVI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu w kategorii edukacji recyklingowej, za działania edukacyjne w 2014 r. Otrzymane wyróżnienie w 2017 r. tym bardziej cieszy, że jest przyznane po raz drugi. Stanowi niepodważalne świadectwo słuszności działań edukacyjnych jakie prowadzi Miasto Radzyń. Efekty tych działań widoczne są każdego dnia w szkołach, domach, pracy. Takie wyróżnienie bez wątpienia napędza nas do dalszych działań, które z pewnością będziemy wykonywać.