W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób segregacji na terenie Radzynia Podlaskiego.

Nowe przepisy nakładają na samorządy obowiązek wprowadzenia zmian w sposobie segregacji odpadów. Nowy sposób selektywnej zbiórki od 1 stycznia 2018 r. w naszym mieście będzie wyglądał następująco:

 

1.PAPIER- zbierany w worku lub pojemniku w kolorze NIEBIESKIM, gdzie wrzucamy:

- opakowania z papieru i tektury

- gazety, czasopisma i ulotki

 - zeszyty - papier biurowy

 

2. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE- zbierane w worku lub pojemniku w kolorze ŻÓŁTYM, gdzie wrzucamy:

- butelki plastikowe

- nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików (plastikowe, aluminiowe i metalowe)

- plastikowe opakowania, torebki foliowe

- kartony po mleku/sokach

- puszki po żywności

- folia aluminiowa

- opakowania pod środkach czystości, kosmetykach

 

3. SZKŁO- zbierane w worku lub pojemniku w kolorze ZIELONYM, gdzie wrzucamy:

- butelki po napojach i żywności

- słoiki

- szklane opakowania po kosmetykach

 

4. BIO- zbierane w worku lub pojemniku w kolorze BRĄZOWYM, gdzie wrzucamy:

- nienadające się do spożycia warzywa i owoce

- obierki z owoców i warzyw

- przeterminowana żywność

- resztki niespożytych potraw

- fusy z kawy i herbaty wraz z saszetkami i filtrami do ich parzenia

- zamoczony lub zatłuszczony papier opakowaniowy np. po maśle, wędlinach

- zawilgocone ręczniki papierowe

- drewniane opakowania np. łubianki po owocach

- olej jadalny

- odchody zwierząt domowych ze ściółką tj. odchody psa, kota, chomika itd.

- rośliny i ziemia po nich

- skoszona trawa

- liście i gałęzie

- kwiaty i rośliny doniczkowe wraz z ziemią z doniczki

- ociosane karpy

- trociny

- elementy drewniane niemalowane, nieimpregnowane środkami chemicznymi i niezawierające elementów metalowych np. łubianki, kosze wiklinowe itd.

 

6. POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE, zbierane w worku lub pojemniku w kolorze SZARYM, gdzie wrzucamy:

- obuwie i tekstylia

- odpady higieniczne (pampersy, kobiece artykuły higieniczne, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne)

- jednorazowe maszynki do golenia

- opakowania po lakierach do paznokci

- opakowania po aerozolach

- zapełnione worki z odkurzaczy

- zabawki,

- porcelana, ceramika (np. talerze, doniczki, kubki)

- lustra, szkło kryształowe

- szklanki

- kaganki z cmentarzy

- niedopałki papierosów

- sznurki, wstążki, zużyta wata, waciki

- inne wyżej niewymienione z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych zbieranych w PSZOK oraz odpadów wchodzących w skład innych frakcji selektywnie zebranych

 

7. POPIÓŁ- zbierany w ocynkowanym, metalowym pojemniku, gdzie wrzucamy:

- żużle i popioły z palenisk domowych i kotłów C.O. opalanych drewnem, papierem, węglem i innymi paliwami dopuszczonymi do obrotu handlowego

- sadza z czyszczenia kominów

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim oddajemy ponadto:

- żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne

- szkło okienne

- przeterminowane i zbędne leki oraz opakowania po nich, środki niezbędne do ich użycia, np. strzykawki i igły

- zużyte oleje i smary

- resztki farb, rozpuszczalników i lakierów

- chemikalia i opakowania po nich, zaw. niebezpieczne substancje

- odpady wielkogabarytowe

- środki ochrony roślin, nawozach i opakowania po nich

- zużyte opony i dętki

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte baterie i akumulatory

- gruzy z rozbiórek i remontów (bez odpadów zawierających azbest)

- tusze do drukarek i tonery

- styropian

- papa

 

Szczególnie zarządcy zabudowy wielorodzinnej powinni zapoznać się ze zmianami po kątem przygotowania odpowiednich kolorów pojemników, gdzie min. 30% powierzchni pojemnika do zbierania odpadów komunalnych musi być w odpowiednim kolorze, wskazanym w przepisach. Ponadto duża zmiana wystąpi w zabudowie jednorodzinnej, dołożona została jedna nowa frakcja- PAPIER - z podziału wcześniejszej frakcji tzw. SUCHEJ.

Ulotki o szczegółowym sposobie segregacji odpadów komunalnym na terenie naszego miasta zostaną dostarczone do każdego domu, umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, a także na bieżąco będą dostępne w tut. urzędzie w pokoju nr 103.

 

Chcesz wydrukować? Pobierz ulotkę JAK SEGREGOWAĆ poniżej!

Ulotka JAK SEGREGOWAĆ od 2018 r.