Miasto Radzyń Podlaski informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r. wszystkie odpady biodegradowalne (kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) muszą być oddawane wyłącznie w workach biodegradowalnych, które zapewnia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Odpady bio wystawiane w innych workach zostaną potraktowane jako odpady niesegregowane, a mieszkańcy obciążeni opłatą za odpady niesegregowane tj. 18,00 zł za osobę. Zmiana spowodowana jest niewłaściwym sposobem segregacji oraz magazynowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców oraz przez to obniżonym procentem odzysku surowca. Worki na odpady biodegradowalne można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. przy ul. Lubelskiej 5 w Radzyniu Podlaskim.

 

Szczegółowy sposób segregacji omówiony został przedstawiony tutaj:

http://www.radzyn-podl.pl/gospodarka-odpadami/aktualnosci-gospodarka-odpadami.html